Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

    Mūsų piligrimystė

Piligrimystė į šventas vietas vyksta nuo seniausių laikų. Šis reiškinys yra paplitęs visose svarbiausiose pasaulio religijose. Piligriminės kelionės – tai pirmosios žmonijos kelionės, kurių nelėmė išgyvenimo būtinumas.
 
Piligrimų kelionės tikslas – šventa vieta ar šventas objektas. Tokiose vietose jaučiamas dieviškumas ar šventybė. Piligrimystės vietos dažniausiai yra tos, kurios susijusios su religijos atsiradimu (Jeruzalė, Betliejus), jos įkūrėjų, pranašų ar šventųjų gyvenimu. Šventos vietos – tai ir tos vietos, kur konkretus žmogus patyrė apsireiškimą (ar čia įvyko kitas stebuklas), pvz., Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos Lurde, Fatimoje, Šiluvoje ir kt. Piligriminėse vietose saugomos šventųjų relikvijos, šventi paveikslai, ikonos, skulptūros.
 
2008 m. liepos 13 d. buvo organizuotas Raseinių dekanato piligriminis tikinčiųjų žygis į Šiluvą. Ankstyvą rytą  Ariogalos ir Lesčių parapijų tikintieji rinkomės bažnyčios šventoriuje, kur mus pasitiko  parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Džiugiai nusiteikę įsiamžinome nuotraukoje ir skubėjome į autobusą. Prieš išvykstant į kelionę kunigas visus palaimino.
 
Nors ryto dangus buvo apniukęs ir lynojo, bet mūsų šios gamtos išdaigos negąsdino.
 
8.30 val. mūsų autobusas sustojo Katauskių gyvenvietėje, tačiau dėl įsismarkavusio lietaus, žygio maršrutas sutrumpėjo per pus. Atkeliavę į Šiluvos miestelį, nuskubėjome į Apsireiškimo koplyčią. Iš karto pastebėjome gausų tikinčiųjų būrį, pasiruošusį mėgautis šventės ramybe, gera nuotaika. Po Rožinio maldos  prasidėjo Šv. Mišios, kurių metu kunigas ragino viltingai nešti Dievo duotą žinią kitiems.
 
11.00 val. vyko Švč. Sakramento adoracija.
 
11.30 val. - katechezė.
 
12.00 val. tikinčiuosius į Švč. M. Marijos Gimimo  Baziliką sukvietė Šv. Mišių auka, kurią aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Raseinių dekanato kunigai. Ganytojas ragino melstis už Raseinių dekanato žmones ir jaunimą, kad jie nepamirštų ir dvasinių dalykų. Mišių pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius suteikė palaiminimą visiems susirinkusiems piligrimams.
 
13.00 val. vyko agapė Jono Pauliaus II namuose.
 
Po iškilmių pakiliai nusiteikę susiruošėme keliauti namo. Mes, Ariogalos tikintieji, nuoširdžiai dėkojame Šiluvos miesteliui už gražią šventę ir tikybos mokytojai L. Neverdauskienei už kelionės organizavimą, taip pat Ariogalos gimnazijos direktoriui A. Stankui, skyrusiam piligriminei kelionei mokyklos transportą.
 
Ariogalos gimnazijos 10c klasės mokinė Ieva Lapkauskaitė
  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija