Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Adventinė popietė Ariogalos gimnazijoje

Šventų Kalėdų džiugesys ir ramybė užliejo susirinkusiųjų širdis. Gruodžio 21 dieną Ariogalos gimnazijos kolektyvas susibūrė į adventinę  popietę, kurią organizavo gimnazijos Taryba ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui M. Kvietkuvienė.
 
Popietės svečiai Tarybos pirmininkas L.Bielskis, gimnazijos klubo ,,Santaka“ direktorė D.Stirbienė linkėjo jaukių ir ramių švenčių. Ariogalos gimnazijos direktorius A.Stankus pasveikino visus susirinkusius tarsi vieną šeimą prie Kūčių stalo ir palinkėjo sveikatos ir vienybės.
 
Kalėdinėmis giesmėmis ir dainomis šventę pradėjo Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“ vadovaujama tikybos mokytojos L.Nevedauskienės.
 
Ariogalos parapijos klebonas, gimnazijos Tarybos narys kunigas Gintautas Jankauskas skaitė Evangeliją pagal Luką, visi susirinkusieji giedojo tradicinę kalėdinę giesmę ,,Sveikas Jėzau gimusis“. Tylos minute ir malda pagerbėme visus mokyklos mokytojus ir mokinius iškeliavusius Anapilin. Po to visi giedojo kalėdinę giesmę ,,Tyli naktis“.
 
Sveikindamas visus kunigas priminė, kad Advento metu laukiame didžiausio svečio – Kristaus. O Kalėdos – Dievo ir žmogaus susitikimo Slėpinys, kuris paženklina visą žmogaus istoriją, nes Dievas apsigyveno tarp mūsų. Ir palinkėjo, kad šis stebuklas paliestų kiekvieno iš mūsų širdį, o kasdienybės šurmulyje neprarastų sakralumo prasmės.
 
Kalėdos – didžios vilties metas, šios šventės prasmę geriausiai atspindi Kalėdų eglutė, žvakelių spindėjimas ir dalijimasis Kalėdaičiu, linkint taikos ir gėrio mūsų sielose. Klebonas G.Jankauskas  palaimino stalą, visi laužė Jo dovanotus Kalėdaičius ir vaišinosi tradiciniai Kūčių valgiais.
 
Tegul šv. Kalėdų rytas atneša taiką ir ramybę į Jūsų namus, o Naujieji Metai suteikia tarpusavio pasitikėjimą ir gerų darbų sėkmę.
 
L.Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija