Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Knygos sutiktuvės

Kažin ar senesniems raseiniškiams reikia  pristatyti kunigą Gintautą Jankauską, 1992-1998 m. dirbusį Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Kalnujų Šv. Viktoro ir Alėjų Švč. Trejybės parapijų klebonu. Šiltai bendravęs su parapijiečiais, greitai radęs bendrą kalbą ir su senais, ir su jaunais, jis savu tapo ir rajono kultūros darbuotojams. Kunigo dėka Raseinių viešojoje bibliotekoje keletą metų vyko susitikimai su žymiais dvasininkais, kultūros veikėjais. Gaila, kad vėliau kunigui teko persikelti į Seredžių, ten dirbti Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu. Tačiau nuo 2002 m. kovo 28 d. gerbiamas kunigas grįžo arčiau Raseinių – buvo paskirtas Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo ir Lesčių Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.
 
Raseiniškiams kunigas G. Jankauskas įsiminė ne tik kaip atidus ganytojas, bet ir kaip „rašantis“ žmogus: 1996 m. sausio 19 d. Raseinių viešojoje bibliotekoje įvyko jo knygos „Šventoji žemė“ pristatymas. Tai maldininko, piligrimo įspūdžiai aplankius Izraelį. Nuo pirmosios knygos pristatymo prabėgo ne tiek mažai metų ir štai dar viena premjera: šių metų balandžio 25 d. viešojoje bibliotekoje kunigas G. Jankauskas pristatė antrąją knygą – dar vieną piligrimiškos kelionės liudijimą, fotoalbumą „Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje“.
 
Nuo vasario mėn. viešosios bibliotekos lankytojai galėjo apžiūrėti to paties pavadinimo fotografijų parodą, kurioje eksponuojamuose triptikuose įamžinti Kryžių kalne stovintys išraiškingiausi kryžiai, o dabar sulaukėme savotiško parodos tęsinio – nuotraukų triptikai sugulė į puslapius. Ir štai skaitytojai gali į rankas paimti naują, kaip sakoma, dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą, skirtą Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui.
 
Anot gerbiamo kunigo, dirbdamas čia, Raseiniams atidavė pusę savo širdies, todėl jaučia malonumą dar kartą sugrįžti. Autorius papasakojo apie piligrimystę, nukryžiavimo, kaip ypatingai žiaurios mirties bausmės ypatumus, kryžiaus simbolinę prasmę. Gausiai susirinkę raseiniškiai sužinojo kaip gimė ši įspūdingą knyga. Anot gerb. kunigo, su šia išskirtine vieta susiję ir gilūs asmeniniai jaunystės išgyvenimai, kai dar būnant devintoje klasėje su grupele bendraminčių naktį į Kryžių kalną nešė pastatyti kryžių.
 
Kaip sako autorius, Kryžių kalnas išskirtinė sakralinė vieta ne tik Lietuvoje, ženklinanti kančią, skausmą ir viltį. Pasak arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, šios kančios buvo pilna Lietuvos žemė, o Kryžių kalnas yra tarytum „tos šventos kančios kronika ir archyvas“. Matyt todėl ši vieta lankoma ne tik lietuvių, bet ir įvairių konfesijų tikinčiųjų iš viso pasaulio, o Katalikų Bažnyčios laikoma tikėjimo paminklu.
 
Po trumpos įžangos ir kryžiaus simbolinės prasmės aptarimo, toliau knygos puslapiuose išdėstyti Kryžių kalne stovinčių kryžių nuotraukų triptikai, kuriuos palydi žymių dvasininkų ir pasauliečių mintys apie Dievą, kryžių, tikėjimą. Tokios dvasingos knygos pristatymas nekasdienis reiškinys. Renginyje patirtus įspūdžius dar labiau sustiprino gilūs kunigo G. Jankausko apmąstymai, Raseinių meno mokyklos muzikių Eligijos Dobilaitienės ir Sigitos Grubliauskaitės atliekami muzikos kūriniai. Nuoširdus ačiū joms. Knyga pradėjo kelionę pas skaitytojus, o Žemaičių krikšto jubiliejui skirta fotografijų paroda iškeliavo į Nemakščių bažnyčią – į Telšių vyskupiją
 
Knygos pristatymą vainikavo sveikinimai ir rožių puokštės: kūrybinės sėkmės, stiprybės, sveikatos šiemet 60-ąjį gimtadienį atšventusiam kunigui linkėjo Raseinių viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Raseinių kaimiškosios seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas, Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonas Stasys Šlepavičius, gausiai susirinkę susitikimo dalyviai. Visi norintys galėjo už simbolinę kainą įsigyti knygą ir taip paremti statomus Ariogalos parapijos namus.
 
Jonas Brigys, Raseinių viešosios bibliotekos bibliotekininkas
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija