Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

PILIETINIO UGDYMO UŽSIĖMIMAI KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 2-OSIOS RINKTINĖS JAUNESNIESIEMS ŠAULIAMS

Lapkričio 14-16 dienomis Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 13-oji kuopa Ariogalos gimnazijoje organizavo stovyklą, skirtą Lietuvos kariuomenės dienai „Mes - Lietuvos viltis". Stovykla organizuojama jau trečius metai. Be Ariogalos jaunųjų šaulių joje dalyvavo Babtų, Raseinių ir Nemakščių jaunieji šauliai.
 
Stovykla prasidėjo Šventomis Mišiomis Ariogalos bažnyčioje, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato  kapelionas kpt. Tomas Karklys ir Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas. Po bendros maldos vyko jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurią pravedė Kauno Vytauto Didžiojo antrosios šaulių rinktinės vadas mjr. Židrūnas Šadauskis.
 
Grįžus iš šventovės, jaunieji šauliai susibūrė į Ariogalos gimnazijos salę. Čia jaunuosius šaulius dar kartą pasveikino Kauno įgulos kapelionas ir, linkėdamas tapti šauniais ir gerai motyvuotais Lietuvos kariais patriotais, pasiūlė jaunimui pasižiūrėti Lietuvos kariuomenės sukurtą filmą „Devyni laiškai iš Afganistano“. Po filmo peržiūros kapelionas atsakė į šauliukų klausimus apie Lietuvos karių tarnybą tarptautinėse misijose.
 
Vėliau visa stovykla susibūrė į didelį ratą mokyklos fojė, kur jaunimo laukė su meile stovyklos vadų išvirta kareiviška košė ir kitos stalo gėrybės. Kapelionui pravedus maldą, visi išsirikiavo savo porcijai. O košė tikrai buvo gardi, atsirado norinčių pakartoti.
 
Pasistiprinę ir truputį pailsėję, jaunieji šauliukai vėl susibūrė į auditoriją pilietinio ugdymo užsiėmimui tema „Kario portretas“. Paskaitėlės metu kapelionas jaunimui pristatė Lietuvos kariuomenėje tarnaujančio kario portretą, akcentuodamas pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis yra formuojama kario – žmogaus asmenybė. Užbaigus paskaitą, kapelionas atsakė į jaunųjų šaulių klausimus.
 
Kauno įgulos kapelionas dėkoja jauniesiems šauliams už puikiai praleistą vakarą stovykloje.
 
Kauno įgulos kapelionato informacija

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija