Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Vasario 16-osios renginiai

2015 m. vasario 15 d. buvo paminėta Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena Ariogaloje. Tą dieną Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą. Po Mišių buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Vėliau Ariogalos kultūros namuose vyko šventinis paminėjimas – koncertas. Dalyvavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo moksleiviai ir Ariogalos kapela „Šaltinėlis”. Kartu vyko susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras 2014” dalyviais: Andriumi Bautroniu, Gyčiu Vercinsku ir Severija Pažemeckaite.

2015 m. vasario 16 d. iškilmingai buvo paminėta Vasario 16-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Raseiniuose.

Šventė, prasidėjo šv. Mišiomis Raseinių bažnyčioje, po pamaldų persikėlė į Savivaldybės salę, kur vyko iškilmingas rajono tarybos posėdis. Į iškilmingą posėdį atvyko ne tik Tarybos nariai, bet ir Seimo nariai, rajono Garbės piliečiai, savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys, bendruomenės atstovai.

Šventinio posėdžio darbotvarkėje buvo tik du klausimai: dėl rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ir iškilmingas šventės paminėjimas. Taryba patvirtino komisijos, kuriai, pirmininkavo rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, pasiūlytas kandidatūras Garbės piliečio vardui suteikti: Marijonai Birutei Navakauskienei, Jonui Mačiukevičiui ir kun. Gintautui Jankauskui. Jiems visiems trims, šventei persikėlus į Kultūros centrą, buvo įteiktos Garbės piliečių regalijos.

Kultūros centre iškilmingai buvo įteikti „Auksinės lūšies” ir „Žemaičio” apdovanojimai. Nominacija „Labiausiai pasižymėjusiai pramonės ar gamybos įmonei už didžiausią indėlį pildant rajono biudžetą ir kuriant naujas darbo vietas” įteikta VB „Šatrija” , „Už investicijas į verslo plėtrą” – Irenai ir Valdui Pociams, „Rajono ūkininkui ar žemės ūkio bendrovei už ženklius pasiekimus kaimo plėtros srityje” – Audronei Žilienei.

„Žemaičio” apdovanojimą „Už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą” pelnė kun. Erastas Murauskas, „Už Raseinių krašto garsinimą meno ir sporto srityse” – Mėgėjų teatras, „Už pasiekimus sveikatinimo ir socialinės gerovės užtikrinimo srityse” – Loreta Sirvidienė.

Renginio metu koncertavo pučiamųjų muzikos instrumentų ansamblis „Sostinės vario kvintetas” ir vyrų vokalinis ansamblis „Quorum”.

Dar vienas gražus šventės akcentas - Raseinių mieste išskleista 243 metrų ilgio Lietuvos vėliava.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija