Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Maldininkų kelionė į Šiluvą

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį, 30 dieną, nuo Ariogalos bažnyčios pajudėjo autobusas Katauskių gyvenvietės link. Pagrindinis tiklas – piligriminis žygis į Šiluvą, meldžiantis už Lietuvos laisvę, partizanus, kovotojus, signatarus, puoselėtojus.

Visa grupelė piligrimų, išlydėjus Ariogalos klebonui Gintautui Jankauskui, su geriausiomis emocijomis pajudėjo į pradžios tašką. Ten teko pabendrauti ir su dviem arkivyskupais – Lionginu Virbalu ir Sigitu Tamkevičiumi, taip pat vyskupu Kęstučiu Kėvalu, kurie atvyko su Kauno delegacija.
 
Naujasis Kauno arkivyskupas L. Virbalas piligriminio žygio metu vedė rožinio maldą, kiekvieno piligrimo lūpose nenutilo Viešpaties šlovinimas, giesmės, plėvesavo vėliavos. Kilometras keitė kilometrą, o nuovargio nėvieno veide nebuvo matyti. Žmonės turėjo galimybę atlikti išpažintį, asmeniškai pabendrauti su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, kuris kiekvieną pasitiko su šypsena lūpose, o palydėjo su palaiminimu ir malda.
 
Puse kelio nueita – kaip kam patogaiu įsitaisėme stovyklavietėje pailsėti. Šurmulys sukilo aplinkui – kas bendravo su seniai matytu draugu, kas dalijosi pilimigrystės džiaugsmais, kas ramiai sėdėjo, paniręs į savo mintis, o kas bendravo su vyskupais, kunigais.
 
Kelionė tęsiasi – asfaltuotą kelią pakeitė miško takelis, kur prie kiekvienos stoties – Jėzaus gyvenimo svarbiausios akimirkos – arkivyskupas Lionginas Virbalas sukalbėjo maldą, perskaitės evangelijos ištrauką. Giesmė keitė giesmę ir nė nepajutome, kaip prieš mus tolyje išniro Šiluvos katedra.
 
Miestelio centre mūsų jau laukė piligrimai iš Šiaulių, netrukus į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo baziliką su giesmėmis ir maldomis įžygiavo ir piligrimai iš Tytuvėnų. Vyskupai, kunigai pradėjo ruoštis Šv. Mišioms, tikintieji paniro į tylos maldą, Viešpaties garbinimą.
 
Diena prabėgo kaip vėjo gūsis, papuošta saulės spinduliais. Nuseiti 7,5 kilometrai, aplankyta Šiluva, bažnyčia, koplyčia – tai diena, kuri dar ilgai kirbens širdutę. Malda, giesmė – tai Dievo šlovinimas, Viešpaties, kuris padovanojo ramybę, harmoniją kiekvienam piligrimui.
 
Jau nuo rugsėjo 6 dienos Šiluvoje prasideda Šilinių atlaidai – šventė, kuri suburia visus tikinčiuosius vienoje vietoje – bažnyčioje, po Dievo malonės stogu. Kviečiame visus aplankyti Šiluvą ir sudalyvauti artėjančioje iškilmėje
 
Algimantė  AMBRULAITYTĖ
 
Maldininkus į piligriminę kelionę palydėjo ir du praskridę oro balionai pro bažnyčios bokštus.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija