Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šv. Mykolo atlaidai

Bažnyčia yra Dievo namai, visuomenės susibūrimas maldai, atgailai, tylai, susikaupimui. Čia žmonės buriasi rimtyje pabūti su Viešpačiu, pabūti su vieninteliu tikru draugu, dalyvauti šv. Mišiose, pasisemti dvasinio peno maldoje. Tokia šventė su rudeniniais lapais, besišypsančiu saulės spinduliu atkeliavo ir į Ariogalos parapiją. Sekmadienį, rugsėjo 27 d. 12 val., visus tikiničiuosius susiburti Dievo namuose pakvietė tituliniai šv. arkang. Mykolo atlaidai.
 
Šv. Mišias aukojo, pamokslą sakė ir vadovavo liturginei procesijai apie bažnyčią Panevežio vyskupas Jonas Kauneckas. Išpažinčių klausė kanauninkas Vytautas Masys. Šventėje dalyvavo Seimo narys Edmundas Jonyla, Ariogalos seniūnė Renata Aleksiejienė.
 
Vyskupo J. Kaunecko išsakytos mintys pamokslo metu giliai įstrigo ir ilgai pasiliks kiekvieno tikinčiojo širdyje: „Klysti yra žmogiška, pasilikti nuodėmėje yra velniška, pakilti iš nuodėmės yra dieviška.″
 
Gyvenimas tik tada sėkmingas, pilnavertiškas, nugyventas prasmingai, kai prisimename ir laikomės Dešimt Dievo įsakymų: „Vieno dalyko tereikia  laikytis – Dievo įsakymų. Jėzus Kristus yra pasakęs dar trumpiau, kad visi įsakymai laikosi ant dviejų įsakymų – mylėti Dievą visomis jėgomis, o kiekvieną žmogų kaip save patį.” Tuomet mažiau mus sups blogis, viešpataus gėris, pagalba, santarvė, galėsime pasitikėti labiau vienas kitu, tikėti meile.
 
Labai gražų pavyzdį tikintiesiems pateikė vyskupas – Didysis Dievo įsakymas susideda iš dviejų punktų, kaip ir kasdieniniame gyvenime matomos durys. Jas matome visada, kai grįžtame ar išeiname iš namų. „O ant ko laikosi durys? Bent ant dviejų vyrių. O kas atsitinka su durimis, jeigu nulūštų vienas vyrius? Durys atsidarytų kreivai arba išvis išgriūtų.” – kalbėjo vyskupas. Taip atrodo ir žmonių gyvenimas – jeigu vadovaujamės tik sau naudingais dalykais, negalvojame apie kito žmogaus gerovę, mūsų gyvenimas pasidaro kaip silpnos durys, kurios be vieno vyrio nebesilaiko ir griūna. Taip pat neįmanoma gyventi be meilės artimui ir Dievui.
 
Esame nuodėmingi žmonės ir ne tai yra svarbaiusia, svarbiausia, kad sugebėtume iš nuodėmės išlipti. „Turime prašyti šv. arkang. Mykolą, kad stiprintų mus būdamas toks kovotojas, kad mes nepasiduotume nuodemei, o pasidavę iš naujo ryžtumėmės atsiprašyti, nes Dievas visada atleidžia.”
 
Visas tikinčiųjų maldas ir giesmes vainikavo procesija aplink bažnyčią – plėvesuojantys kaspinai, varpų skambėjimas, giesmės, tyliosios maldos. Kiekvienam širdutėje iškilmė įskiepijo po dalelę gėrio. Šv. Mykolas suteikė ramybę bei atleidimą kiekvienam, kuris to prašė.
 
Pasibaigus iškilmei Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas visų dalyvavusių vardu nuoširdžiai padėkojo vyskupui Jonui Kauneckui sakydamas: „Mes visi Jums linkime geros sveikatos ir Dievo globos bei palaimos, nešant į žmonių širdis Gerąją Naujieną – tikėjimo šviesą”.
 
Kartu visiems padėkojo už atliktus darbus ir atlaidų organizavimą.
 
Iškilmė artėjo į pabaigą visiems dainuojant Maironio žodžiais skambančią dainą „Lietuva brangi“.
 
Baigėsi dar viena svarbi parapijai šventė. Dar ilgai žmonės neisikirstė  bažnyčios šventoriuje – kas fotografavosi su vyskupu, kunigais, kas šnekėjosi tarpusavyje, džiaugėsi gražia rudens diena. Pasipildę ramybės, santarvės, palaimos tikintieji priėmė savo širdimi visus vyskupo žodžius, jautėsi sklindantis gėris, spragsėjo fotoaparatai, šypsenos spindėjo ne vieno žmogaus veide.
 
Algimantė  AMBRULAITYTĖ
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija