Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Advento popietė Gėluvoje

Švelniai savo rankomis gruodis apkabino žemę, numezgęs šerkšno siūlais apgobė medžius. Atėjo Advento metas,- tylaus, viltingo laukimo ir susikaupimo metas. Dar turim laiko pamąstyti, kam nepasakėm gero žodžio, kam pagailėjom šypsenos, kam nesuteikėm vilties. Dar turim laiko belaukdami nušvintant  Betliejaus žvaigždės.
 
Tokią žiemiškai gražią popietę,  į Gėluvos bendruomenės namus rinkosi žmonės, pabūti kartu, pabendrauti, pasiklausyti jautrių poezijos posmų ir nuostabių giesmių, kurias mums dovanojo svečiai iš kaimyninio Kėdainių rajono, instrumentinis – vokalinis duetas  Gintarė ir Jolanta. Nuostabios, sielą suvirpinančios giesmių melodijos,  apgaubė susirinkusius. Buvo taip tyra, švelnu, aplink sklandė ta adventinė laukimo nuojauta...
 
Kaip ir kiekvienais metais, mus aplankė ir Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Gintautas Jankauskas.  Jis palinkėjo visiems susirinkusiems, viltingo laukimo, sielos ramybės, gražių arėjančių švenčių. Savo  kalbą kunigas užbaigė gražiu palinkėjimu,– jei norą nešioji širdy, jis pildos Kalėdų nakty!  Kunigas visus apdalino kalėdaičiais, kuriuos laužydami, linkėjome vieni kitiems sveikatos, sėkmės, gėrio ir vilties. Vaišinomės Advento valgiais, gėrėme arbatą, bendravom . Buvo gera ir jauku.
 
Dėkojame visiems, už gražią popietę. Dėkojame Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonui Gintautui Jankauskui.  Balsingosioms merginoms Gintarei ir Jolantai, meno vadovei Ritai Andriuškevičienei, bendruomenės pirmininkui Jonui Vazgiui, ir patys sau, kad dar susirenkam, kad  atveriam savo širdis gerumui, bendravimui ir meilei. Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia mums kelią, tegul ištirpdo visas nuoskaudas, tegul Tikėjimo, Vilties ir Meilės  šviesa užpildo mūsų namus ir širdis.
 
Gėluvos bendruomenės tarybos narė Zita Giedraitienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija