Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Trečias Gavėnios sekmadienis

Esame Bažnytinių liturginių metų Velykinio ciklo pasirengimo laikotarpyje, kurį paprastai vadiname Gavėnia.

Šiame laike Bažnyčia mus kviečia dar labiau artėti prie Dievo, surasti laiko tylai ir maldai. Labiau įsijausti į Kristaus kančią ir pasirengti per Atgailos sakramentą mūsų dvasinam atsinaujinimui. Esame raginami uoliau naudotis išganymo priemonėmis – Sakramentais, dalyvauti Šv. Mišių aukoje, dažnai kelti savo širdis į Dievą. Viena iš tokių priemonių yra rekolekcijos.

Tai laikotarpis, kai palikus visus įprastus darbus susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Noras pažinti save ir savo santykį su Dievu. Jau Jėzaus pavyzdys, kai jis pasitraukė į dykumą ir keletą naktų praleido maldoje, kaip tik ir atskleidžia krikščioniškųjų rekolekcijų pagrindą.

2017 m. kovo 19 d. Ariogalos šv. Arkang. Mykolo bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos. Pirmiausia tikintieji sukalbėjo Rožinio maldą už mūsų parapiją. Po to buvo apmąstomos Kryžiaus kelio stotys vadovaujant Sumos chorui, kunigai klausė išpažinčių.

Sumos Šv. Mišias aukojo, sakė pamokslus Kauno šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras kun. Andrzej Biniek OFM Cap.

Kun. Andrzej Biniek OFM Cap 2014 m. yra atvykęs į Lietuvą iš Lenkijos Pilos šv. Antano Paduviečio parapijos. Prieš tai jis 4 metus toje parapijoje atliko pastoracinį darbą. Nuo jaunų dienų troško tapti misijonieriumi. Pirmiausia jis norėjo vykti misijoms į Ukrainą. Po tam tikrų svarstymų jis apasisprendė skelbti Dievo žodį Lietuvoje. Apsigyveno Kaune šv. Vincento Pauliečio parapijoje. Savo pastoracinėje veikloje jis daug dėmesio skiria jaunimui. Tolimesnei pastoracinei veiklai jis ruošiasi tęsti misijinį darbą Jurbarko raj. Paulių gyvenvietėje.

Pamokslų metu svečias komentavo trečio Gavėnios sekmadienio Evangelijos ištrauką, kai pavargęs po kelionės Jėzus sėdėjo prie šulinio, kuomet ten atėjo samarietė, norėdama pasisemti vandens.

Šis Evangelijos pasakojimas atskleidė pamąstymui svarbių minčių. Labai svarbi Kristaus pasakyta mintis samarietei: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: ’Duok man gerti’, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“. Tie Kristaus žodžiai primena mums, kad Jėzus yra Dievo dovana žmonijai. Gavėnia tam ir skirta, kad mintyse dažniau susitiktume su Kristumi.

Samarietei Kristus priminė apie jos nuodėmingą gyvenimą. Ji nesiteisino, Dievo malonės veikiama nuolankiai prisipažino. Ir mes per išpažintį prisipažinkime Dievui savo silpnybes ir klaidas. Tada tikrai pajusime Dievo artumą savo dvasiniame gyvenime. Sykiu su samariete prašykime Jėzaus: „Duok mums gyvojo vandens šaltinio”. To šaltinio vanduo nuplauna nuodėmes visų, kurie nuoširdžiu gailesčiu jas išpažysta.

Tokiomis mintimis kun. Andrzej dalinosi su tikinčiaisias pamokslų metu.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija