Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

ŠVENTŲ KALĖDŲ BELAUKIANT 
 
Turbūt nėra tokio žmogaus, kuris nelauktų kažko ypatingo, kažko šviesaus, viltingo ir labai slaptingo. Tas kažkas visai ant slenksčio, mes jau imame gyventi Kristaus atėjimo į šį pasaulį švente – Kalėdomis.
  
Bet ar žinome, kaip jas pasitikti, kaip pasidengti stalą, ką ant jo sudėti, kaip burti, kaip spėti ateitį, kaip ir ką žaisti. 
  
Tad Gėluvos kaimo bendruomenė į Advento popietę ,,Šventų Kalėdų belaukiant”  pasikvietė dainų atlikėją, muzikantę, lektorę, apeigų vedėją ir organizatorę dr. Daivą Šeškauskaitę. Čia laukė papuošta salė, bei Kalėdinė eglutė, kurioms Advento dvasią įprasmino bendruomenės narės Zita Vazgienė, Renata Leskauskienė, bei pastarosios draugė Aušra su savo atžalomis. Viešnia ne tik pasakojo, bet kartu pynė Advento  vainiką, mokė burti. Visi kartu dainavome ne vieną Kalėdinę dainą, žaidėme, žaidimo forma šokome.
    
Mus aplankė ir Ariogalos Šv. Arkangielo Mykolo bažnyčios klebonas Gintautas Jankauskas. Klebonas skaitė maldas, laimino susirinkusiuosius, sakydamas prasmingus žodžius, kad maldoje slypi stiprybė, reikia atjausti ir atleisti savo artimui, kaimynui ir netgi sau ir tau bus atleista. Lai Kristaus gimimo iškilmė - šv. Kalėdos suteikia mums naujos vilties branginti tikėjimą ir savo kelią puošti gerais darbais. Susirinkusiems dovanojo po kalėdaitį, ragindamas visus laužti kalėdaitį ir vienas kitam pasakyti po palinkėjimą. Taip pat priminė, kad Adventas – iki kalėdinis laikotarpis. Jis prasideda ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas ir tęsiasi iki Kūčių.
  
Klebonas pažadėjo, kad Kūčių vakarą, jis tikinčiųjų lauks Ariogalos bažnyčioje, kartu maldoje sutikti beprasidedančias Kalėdas. Šv.Bernialių Mišias, klebonas aukos 21 val.
  
Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys džiaugėsi, kad prisimindami papročius, tradicijas, mes turtėjame. Jų laikydamiesi, tampame išmintingesni, doresni. Šią dieną susijungia tai, kas žmogui svarbiausia,- praeitis, dabaris ir ateitis. Priminė, kad Adventiniu laikotarpiu tęsiama bendruomenėje pradėta akcija ,,Šiltos Kalėdos”, kurios metu bus mezgamos kojinės, pirštinės ir jas numatyta dovanoti tiems, kuriems labiausiai reikia. Savo mezginius pristatė Irena Jankauskienė. Šventės organizatoriai pasirūpino, kad kiekvienas gautų kalėdinę dovanėlę, vėliau visus pakvietė  prie klebono pašventinto vaišių stalo. Visi šiltai diskutavo žmonėms rūpimais klausimais, bičiuliškai šnekučiavosi.
 
Gėluvos bendruomenė ir jos gerbiami senjorai sveikina viso rajono senjorus, su artėjančiomis šventėmis, linki paprastos žmogiškos laimės, sielos ramybės, sveikatos.
  
Linksmų ir Laimingų artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 2018 Metų !
 
Gėluvos bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija