Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

TIKĖJIMO DŽIAUGSMAS
 
Kai širdys trokšta gėrio ir šilumos, kelionės nesutrukdo net šiurpus ir lietingas oras. Rugsėjo dvidešimt  trečiosios ankstų rytą  penkiasdešimties tikinčiųjų grupė iš Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos vykome į  Kauno santakos parką susitikti su Popiežiumi Pranciškumi.
Noriu pasidalinti tikėjimo džiaugsmu ir pasakyti bendrą kelionės draugų nuomonę. Šventė buvo nuostabi, įspūdinga ir puikiai organizuota. Svarbiausia yra tai, kad šimtatūkstantinėje  žmonių jūroje nepastebėjome nė vieno pikto žmogaus. Visi tokie mieli, besišypsantys, kantrūs ir geranoriški. Visų buvo pakili ir džiaugsminga nuotaika. Tarsi Popiežius Pranciškus užliejo visą žmonių minią gerumo dvasia.
Tai buvo dieviškai maloni akimirka, kai tik atvyko Popiežius, pasirodė šilta saulutė ir giedras dangus. Pakėlę akis į saulėtą dangų, pamatėme gabalėlį vaivorykštės, o virš jos - Angelo formos debesėlį. Žmonės su ašaromis akyse stebėjo tą reiškinį. Aš tai laikau stebuklu.
Mums visiems piligrimams labai patiko Telšių vyskupo Kęstučio Kevalo pasisakymas iki Popiežiaus atvykimo. Jis labai nuoširdžiai ir linksmai atsakinėjo į vedančiųjų klausimus.Į klausimą: ,,Kokia jėga traukia taip gausiai susirinkti žmones”? –  vyskupas atsakė, kad ,,per Popiežių spindi Dievo artumas, ir šis spindėjimas traukia žmones”. Vyskupas pasakė: ,, Kokia laiminga Tėvynė, turėdama Jus, nes Jūs - meldžiatės”.
Atvykęs Popiežius Pranciškus sustiprino mūsų tikėjimą ir viltį. Mes pastebėjome jo dvasios stiprybę ir spindesį. Popiežius mus sužavėjo savo dėmesiu visai tautai, šiemet švenčiančiai 100 metų jubiliejų. Jis labai nuoširdus ir mielas, su visais randantis bendrą kalbą. Popiežius Pranciškus pabrėžė, kad ,,svarbiausia - žmonių bendrumas”. Mums linkėjo tapti ,,tiltu tarp Rytų ir Vakarų”.
 
Pabaigoje Popiežius Pranciškus prakalbo lietuviškai: ,,Gražaus sekmadienio ir skanių pietų”. Minia dėkojo gausiais plojimais ir vėliavėlių mojavimu.
Namo grįžome švaresnės sielos, geresni ir sustiprinę savo tikėjimą. Už tai, kad mes buvome labai arti altoriaus ir galėjome gyvai viską stebėti nuoširdžiai dėkojame savo parapijos klebonui kun. Gintautui Jankauskui, kuris laiku mumis pasirūpino.
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija