Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Iškilmė parapijos namuose
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojai Genutei Kringelienei kilo puiki idėja – suorganizuoti parapijos namuose paskutinį šių liturginių metų sekmadienį  popietę. Tam nuoširdžiai pritarė klebonas ir visi pastoracinės tarybos nariai.
 
Lapkričio dvidešimt penktąją, po šv. Mišių į parapijos namus rinkosi Ariogalos PPT nariai, Sumos choras ir Carito darbuotojos. Visi buvome pakilios nuotaikos ir nusiteikę draugiškai pasikalbėti, pabendrauti.
 
Šventinę popietę pradėjo klebonas, kun. G. Jankauskas. Jis labai šiltais ir gražiais žodžiais visus pasveikino, kiekvienam padėkojo už įdėtas pastangas bažnytiniuose renginiuose ir parapijos gyvenime. Nebuvo pamiršti ir buvę garbaus amžiaus choristai, kurie šiuo metu dėl sveikatos problemų negali aktyviai dalyvauti.
 
Taip pat klebonas apžvelgė ir Lietuvos įvykius bažnytiniame gyvenime. Šiemet pats didžiausias įvykis – popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje, praėjus 25 m. po pirmojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito. Pasidžiaugė, kad daug ariogaliečių noriai važiavo susitikti su popiežiumi ir dalyvauti šv. Mišiose Kauno santakoje.
 
Po to klebonas visiems parodė dvi filmuotas medžiagas. Viena iš jų – apie Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių SJ, švenčiantį jo garbaus 80 m. amžiaus jubiliejų.  Mes visi su dideliu susidomėjimu stebėjome ir klausėme arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ Kauno kurijoje po sveikinimų pasakytos kalbos. Girdėjome jo nuoširdų pasakojimą apie svarbiausias gyvenimo tiesas, apie įkalinimą, tremtį... Dievas parodė ganytojui, kad jis turi laikytis Viešpaties rankos. Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pabrėžė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuris liepė branginti savo šaknis. ,,Ant tų šaknų statykim savo dabartį ir ateitį" – arkivyskupas citavo popiežiaus žodžius.
Vėliau žiūrėjome dokumentinį filmą iš ciklo „Biblijos kraštas” III –ją dalį. Matėme dokumentinę apybraižą: „Naujasis Testamentas. Evangelijos”. Tai labai įdomus filmas. Susipažinome su senovės Artimaisiais Rytais. Matėme, kaip atrodo sinagoga, Tito triumfo arka, kaip Jordano upėje buvo krikštijami žmonės, kaip atrodė izraelitų namai, jų įrengimas. Įdomiausia buvo sužinoti ir pamatyti, kaip Jėzus gyveno Nazarete.
 
Po oficialios dalies klebonas palaimino suneštinį vaišių stalą. Prie arbatos puodelio vyko draugiški pokalbiai įvairia tema. PPT pirmininko pavaduotoja G. Kringelienė padėkojo visiems už bendrystę, už norą būti kartu ir apsikeisti nuomonėmis, už bendrą darbą bažnytiniame gyvenime. Po to ji pristatė PPT narės  Teresės Plisienės naują poezijos knygelę „Neužmirštuolės”, perskaitė jos eilėraštį – „Neuždaryk širdy gerumo”. Tada ji suteikė žodį pačiai autorei, kuri nuoširdžiai papasakojo apie savo meilę poezijai ir perskaitė keletą eilėraščių. Keletas klausytojų panoro įsigyti jos knygelių.
Vėliau kalbėjo Carito pirmininkė Dalia Petkevičienė. Ji pakvietė  didesnį dėmesį skirti vargšams ir aukoti Caritui.
 
PPT narė Vilma Šablauskienė artėjant  Adventui paragino daugiau melstis,  kalbėti gyvąjį rožinį ir aktyviau lankyti bažnyčią.
 
Sumos choristė Kristina Sadauskienė  labai gražiai padėkojo G. Kringelienei už idėją visus suburti, dalintis mintimis ir pasiūlymais, dirbti kartu. Nutarėme  kasmet, baigiantis liturginiams metams, organizuoti tokią popietę.
 
Šalia tokių puikių choristų, vadovaujamų  Teresės Vaitiekūnaitės, niekada nebūna liūdna. Dainavome gražiausias lietuviškas dainas, lingavome ir šypsojomės...
 
Baigdama noriu nuoširdžiai padėkoti Genutei už puikią idėją visus suburti ir už visus rūpesčius organizuojant šventę. Nuoširdus ačiū klebonui už puikius filmus, gražius padėkos žodžius ir buvimą kartu. Tad būkime kartu, nes kartu būti gera!
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija