Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Advento popietė Ariogaloje „Prie gerumo šviesos"
 
Šie žodžiai gerai žinomi Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto lankytojams.
 
Gruodžio 14 dieną Ariogalos parapijos namuose, jau šeštą kartą, vyko tradicinė Advento popietė  „Prie gerumo šviesos”, organizuojama RNDUC Ariogalos kabineto socialinio darbuotojo padėjėjos Meilutės Karaktinavičienės.
Kabineto lankytojams malonu kartu pasitikti gražiausias metų šventes, pabūti kartu, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais, pasidalinti gerumu. Į popietę renkasi ne tik Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto lankytojai, bet ir miesto bendruomenės nariai, gyventojai.
Šventę pradėjo Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupės „Giesmelė” merginos, vadovaujamos tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės. Šv. Rašto žodžiai skambėjo parapijos namų salėje, paliesdami susirinkusiųjų žmonių protus, o uždegamų žvakių liepsna sušildė susirinkusiųjų širdis.
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios  parapijos klebonas Gintautas Jankauskas kreipėsi į žmones, sveikindamas ateinančių švenčių  proga, skatindamas ramybei ir susikaupimui.
Parapijos namai suspindėjo nuostabiais  Ariogalos lopšelio – darželio auklėtiniais ir paruošta muzikine pasaka  „Nykštukų Kalėdos”. Darželio auklėtinius paruošė pedagogės Žydrūnė  Ališauskienė, Edita Gedgaudienė ir jų  padėjėja Jovita Turčinskienė. Muzikinės pasakos metu skambėjusias daineles, vaikučius paruošė, muzikos vaikų pedagogė Rita Grubliauskienė.
Susirinkusius žmones pakerėjo mažųjų nykštukų tyrumas, nuoširdumas. Mažieji dalino visiems esantiems, susirinkusiems, popietėje jų rankelėmis padarytas žvakutes.
 
Mažuosius nykštukus keitė didesni Ariogalos gimnazijos jaunučių choro „Dainorėliai” Augustės Banytės ir Nedo Jusio vokalinis duetas, kurie atliko porą nuostabių dainų, jų vadovė mokytoja Džiuljeta Banienė.
 
Puikią nuotaiką dalino Raseinių Meno mokyklos Ariogalos skyriaus vaikinų pučiamųjų ansamblis vadovaujamas mokytojo Arūno Krikštapavičiaus. 
 
Nutilus paskutiniams saksofono garsams scenoje pasirodė operos solistė Lina Urnėžiūtė. Kuri atliekamomis dainomis ir angelišku balsu, pakerėjo visų salėje sėdinčių ir klausančių žmonių širdis.
 
Sveikinimo žodžius tarė šio renginio sumanytoja RNDUC Ariogalos kabineto socialinio darbuotojo padėjėja Meilutė Karaktinavičienė.
 
Klausytojų ausis džiugino ir sveikinimo žodžiai iš svečių lūpų. Tai buvęs LR Seimo narys Edmundas Jonyla, Raseinių rajono savivaldybės vicemerė Gitana Rašimienė, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus. RNDUC direktorė Asta Cicėnienė, Ariogalos seniūnijos seniūnas Saulius Buivydas, Raseinių raj. tarybos nariai Andrius Bautronis ir Jonas Vazgys.
 
Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto vardu tariame nuoširdų ačiū mūsų popietės „Prie gerumo šviesos” rėmėjams Ariogalos miesto seniūnijai, UAB „SSF” ir UAB „BUCI” .
Pasibaigus programai šv. arkangelo Mykolo  parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas, pakvietė visus prie adventinio bendrystės stalo, o lauždami plotkelę visi vieni kitiems linkėjome šviesių, lengvų, džiugių ir dvasingų metų bei ramybės širdyse.
 
Dėkojame  Gerb. Ariogalos klebonui kunigui Gintautui Jankauskui už šiltą priėmimą.
Tegul laikas, praleistas su jums, brangiais žmonėmis, pripildo Jūsų mintis ir širdis ramybės, susikaupimo ir šiltų prisiminimų. Jaukumo, gerumo, supratimo ir visokeriopos sėkmės Jūsų namams, skaidrios ramybės Jūsų mintims ir geros sveikatos Jums! Telydi kiekvieną Dievo globa ir palaima.
 
Ariogalos NDUC Ariogalos kabineto darbuotojos  
Edita Kruvelienė ir Meilutė Karaktinavičienė
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija