Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Tau, mamyte

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje labai gražiai paminėjome Mamyčių šventę. Tą dieną bažnyčia buvo pilnutėlė.

Parapijos klebonas  kun. Gintautas Jankauskas Sumos šv. Mišias aukojo už mirusias mamas, bet nuoširdžiai pasveikino visas buvusias bažnyčioje mamas ir močiutes. Palaimino jas. Mūsų klebonas garsėja puikiais pamokslais. Motinos dienos proga savo pamoksle jis paskaitė gražiausias poetų eiles apie mamas. Taip pat pažymėjo, kad Motina –„Tautos pagrindas, šiluma ir šviesa. Mamytes sveikina ir gamta: sprogstantys pumpurai, žydinčios pavasario gėlės, paukštelių balsai. Motina duoda ne tik fizinį gyvenimą, taip pat ir moralinį bei religinį gyvenimą”.

Po šv. Mišių  Sumos choras sugiedojo „Ilgiausių metų.”

Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genutė Kringelienė Mamyčių šventės proga bažnyčioje suorganizavo puikų koncertą. Koncertavo Ariogalos kanklių muzikos mokyklos „Lyrika” moksleivės. Šios mokyklos direktorė, mokytoja Ramunė Jurkienė. Jos mokiniai yra daugkartiniai įvairių konkursų nugalėtojai.

Koncertą vedė G. Kringelienė. Pradžioje ji paskaitė gražias ir iškilmingas poetų eiles, skirtas mamai.

O tada Sonata Tverijonaitė kanklėmis paskambino M.Mier „Jauna širdis” ir „Pavasario lašeliai”. Justina Gildaitė atliko kūrinį – „Meilė”. Arijana Škarnulytė atliko kūrinėlį – „Jis”. Ugnė Tamošaitytė atliko G. Tautkaus  „Atsidūsėjimas” ir „Žvaigždžių lietus”. Viltė Stravinskaitė – „Pavasario daina”. Deimantė Juodaitytė – „Rudens naktis sustojo” ir „Sparnai”. Miglė Visockytė – Ž. Milčiūtės; „Šventinis valsas”. Paulina Kavaliauskaitė – „Arabijos naktys”. Austėja Milčiūtė – G. Savinienės „Vienas žodis - Lietuva” ir A. Genio „Motulė giria”. Ugnė Klasauskaitė – J. Worner „Mano širdis plaks” ir „Šerkšno laumžirgiai”. Goda Jakštytė – „Rūko dvelksmas” ir „Kalėdų rytas”. Gabija Mockutė – „O, mano mielas tėveli” ir „Atotrūkis”. Auksė Milašiūtė kanklėmis skambino kūrinėlį –„Gyvenimo keliu”.

 

Atidžiai klausėmės kanklių stygomis vilnijančios melodijos. Kanklių muzika gerina sveikatą, nuotaiką, ramina sielvartą, ugdo jausmus ir protą. Ji yra džiaugsmo, susikaupimo, ilgesio šaltinis.

Už puikų koncertą nuoširdžiai dėkojame visoms kanklininkėms (vad. R. Jurkienė), koncerto organizatorei ir vedėjai G. Kringelienei. Taip pat nuoširdžiai dėkojame savo klebonui kun. G. Jankauskui už šventės iškilmingumą, gražius žodžius ir palaiminimą.

O kokia šventė be gėlių ir dovanų? Asmenines dovanėles kiekvienai muzikantei ir jų vadovei įteikė klebonas. Gėlės įteiktos „Lyrikos” grupės direktorei R. Jurkienei. Kiekviena kanklininkė Mamyčių šventės proga po tulpės žiedą įteikė savo mamytei.

Šventinis renginys baigėsi, bet širdyse liko meilė ir dėkingumas. Visos mamos ir močiutės į namus skirstėsi šventiškai nusiteikusios.

Ariogalos PPT narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija