Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

TADO DAUGIRDO 100-ŲJŲ MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS

Archeologė Rasa Banytė-Rowell visuomenei yra pristačiusi archeologo Tado Daugirdo (1852–1919) dviejų tomų dienoraštį Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Ariogalos bajorų šeimoje gimusį ir per gyvenimą įvairiose mokslo ir meno srityse pasižymėjusį T. Daugirdą tyrėja vadina „žmogumi orkestru”. Pradinį išsilavinimą gavęs namuose, toliau mokytis jis išvyko į Rygą, po to – į Vilnių. Čia 1869 m. įstojo į Vilniaus piešimo mokyklą. Jo draugais tapo dailininkai Eduardas ir Alfredas Riomeriai. Nenuostabu, kad apsuptas tokių asmenybių T. Daugirdas netrukus išvažiavo studijuoti menų į Sankt Peterburgą, vėliau – ir Miuncheną. Galiausiai 1877 m. atvyko į Varšuvą, kurioje apsistojo ilgesniam laikui ir atidarė savo studiją. Tarp menininkų T. Daugirdas žinomas kaip dailininkas, o štai archeologai Lietuvoje jį vadina archeologijos pionieriumi.
Sunkiais Pirmojo pasaulinio karo metais T. Daugirdas liko Kaune, saugojo muziejų nuo galimo išgrobstymo. Daug bendradarbiavo su Lietuvą užėmusios kaizerinės Vokietijos karininkais, pelnė jų palankumą muziejui.
Baigiantis karui, vis realesnė darėsi nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo galimybė. 1917 m. T. Daugirdas kartu su Jonu Basanavičiumi ir A. Žmuidzinavičiumi dalyvavo komisijoje, turėjusioje nustatyti, kokia turėtų būti Lietuvos vėliava, taip pat rengė Vyčio projektus, rūpinosi Lietuvos miestų heraldika, inicijavo idėją Vyčio kryžių naudoti kaip valstybinį apdovanojimą.
Lapkričio 8 d.  Ariogalos kultūros namuose
 
PROGRAMOJE:
12.00  –  Literatūrinė/meninė kompozicija
12.30  –  Paskaita/prezentacija (VDU istorikas Tomasz Blaszczak)
13.00  –  Eisena į Ariogalos civilines kapines
13.15  –  LR vėliavos iškėlimo prie Daugirdų koplyčios ceremonija
Organizatoriai: Saulius Pečeliūnas, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS, Raseinių r. Ariogalos gimnazija, Raseinių r. kultūros centras Ariogaloje, Ariogalos miesto seniūnija
Šiose kapinėse prie koplyčios, kuriose ilsisi vieno tautinės vėliavos projekto autorių, archeologo, muziejininko, dailininko, kultūros veikėjo Tado Daugirdo ir jo artimųjų palaikai, penktadienį iškilmingai buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava, atidengta informacinė lenta.
Renginyje dalyvavę žmonės į kapines žygiavo Vytauto gatve. Garsaus kraštiečio nuopelnus Lietuvos valstybei priminė ir įgyvendintu projektu pasidžiaugė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Saulius Pečeliūnas, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnas Saulius Buividas.
Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebono kun. Gintauto Jankausko pašventintą vėliavą iškėlė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras S. Pečeliūnas, o informacinę lentą atidengė meras A. Bautronis ir Ariogalos miesto seniūnijos seniūnas S. Buividas.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija