Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Visų tautų Karalius

Sausio 5 diena buvo saulėta ir giedra. Su gerumu ir meile širdyje skubėjome į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią. Į Sumos šv. Mišias susirinko dvigubai daugiau žmonių, nei eilinį sekmadienį, nes laukėme pirmą kartą mūsų bažnyčioje apsilankant Trijų Karalių.

Klebonas kun. Gintautas Jankauskas visus parapijiečius pasveikino su artėjančia švente, paminėdamas, jog Šv. Mišios ir Žodžio liturgija buvo naudota iš antro sekmadienio po Kalėdų.Tačiau pamokslą klebonas pasakė apie Tris Karalius. Buvo sutarta dėl didesnio žmonių skaičiaus, kad jie bažnyčioje apsilankys šį sekmadienį ir paminėjo, kad nuo kitų metų Trijų Karalių iškilmė mūsų bažnyčioje bus švenčiama sausio 6 dieną.
Pamokslo metu klebonas akcentavo, kad Kristus pirmiausiai apsireiškė savo tautai, kai angelai paragino pačio žemiausio luomo tautiečius – pėmenėlius pagerbti visos tautos lauktąjį Mesiją. Dievas panaudojo net gamtos reiškinį: naujos žvaigždės pasirodymą ir pagarbino ja ne Izraelio gyventojus, o tolimųjų kraštų atstovus. Šia švente minimi ir pagerbiami ne Trys Karaliai, o jų atvykimas pasveikinti gimusio visos žmonijos Karaliaus Kristaus.
Pasibaigus Sumos šv. Mišioms, mūsų dideliam džiaugsmui, į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią įžengė šventiškai pasipuošę Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltarazas. Kaip pripažinimo ir pagarbinimo ženklą šventajai šeimynai, jie mums atnešė aukso, smilkalų ir miros. Krikščionys šioms dovanoms suteikė simbolinę prasmę. Auksu  Išminčiai pagerbė Kristaus karališkąją kilmę, smilkalais jo dieviškąją kilmę, o myra – jo žmogiškąją prigimtį. Tai buvo labai iškilmingas momentas, visi tikintieji plojo, išreikšdami jiems dėkingumą.
 
Tris Karalius sutiko ir labai gražiai pasveikino klebonas, kun. G. Jankauskas. Karaliai įteikė klebonui atneštas dovanas. Klebonas jas pašventino. Taip pat pašventino ir kreidą, kurią išsinešėme į namus, kad pažymėtume savo namų duris trimis raidėmis: K M B, tarp jų dėdami kryželį.
Trys Karaliai atrodė įspūdingai: žibėjo ir blizgėjo jų rūbai ir karūnos. Be to, vienas Karalius perskaitė sveikinimo kalbą. Viskas buvo labai iškilminga.
 
Galiausiai visi panoro nusifotografuoti su Trim Karaliais, pirmą kartą atvykusiais į Ariogalos bažnyčią.
 
Melskimės, kad Jėzus Kristus būtų mūsų šeimose ir kiekvieno širdyje.
 
Ariogalos parapijos Pastoracinės tarybos narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija