Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Prisimenant Pasaulinę ligonių dieną 

Vasario 11 d. 11 val. …. žiema ašarojo sodriais lietaus lašais ir kelios paklydusios snaigės sukosi ir tirpo ore nepasiekusios žemės, o įsidūkęs vėjas plėšė nuo galvų kepures, bet tai nesustabdė į Ariogalos miesto seniūniją, besirenkančių  miestelio gyventojų, paminėti „Pasaulinės ligonių dienos“.
Juos maloniai sutiko VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro darbuotoja M. Karaktinavičienė ir Raseinių žmonių su negalia sąjungos darbuotoja E. Kruvelienė.
 
M. Karaktinavičienė susitikimą pradėjo eilėraščio posmais. Susirinkusius sveikino į šventę atvykęs rajono savivaldybės meras A. Bautronis. Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas G. Jankauskas, pasidžiaugė, kad galime paminėti tokią dieną, palinkėjo visiems sveikatos, mokė užjausti ir padėti kenčiantiems nuo ligų ir tikėti Dievo palaima ir globa.
Ariogalos miesto seniūnijos seniūnas S. Buivydas taip pat trumpai pasveikino susirinkusius. Prie sveikinimų prisidėjęs Ariogalos PSPC direktorius L. Kavaliauskas palinkėjo visiems sveikatos ir patikino, kad visi ligoninės darbuotojai deda visas savo jėgas, kad padėtų visiems, kuriuos kamuoja ligos.
Po nuoširdžių sveikinimų M. Karaktinavičienė pakvietė visus paklausyti į šventę atvykusių poetų: V. Šulskio, J. Mickevičiaus, A. Vaičiulio, T. Plisienės, R.Čelkienės, A. Kišono. Nuskambėjo nuostabios eilės, praskaidrintos įdomių gyvenimo prisiminimų.
Dainavo Ariogalos neįgaliųjų kabineto ir „Ariogalos Asociacija“ bendruomenės jungtinis moterų ansamblis, vadovaujamas A. Judeckienės. Skambėjo nuotaikingos dainos pagal R. Poderio, A.Paulavičiaus, P. Stankienės eiles, muziką dainoms sukūrė A. Judeckienė.
Koncerto pabaigoje susirinkusius pralinksmino nuostabi vaidyba. Humoristinis pasirodymas „Gydytojos Sapnas“ salėje sukėlė nuoširdų juoką. Spektaklio režisierė, autorė ir vaidmens atlikėja P. Stankienė. Spektaklio pagrindinė mintis yra ta, kad nuo didelės įtampos ir didelio darbo krūvio, net ir gydytojams sapnuojasi košmarai.
Šventės pabaigoje nuoširdų padėkos žodį tarė VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktorė A. Stanaitienė.
 
Dėkojame susirinkusiems svečiams, poetams, saviveiklininkams ir nuostabiems žiūrovams už gerą nuotaiką, aplodismentus, šypsenas ir gerai praleistą laiką.
 
Ariogalos neįgaliųju kabineto lankytoja
ir „Ariogalos Asociacija“ narė P. Stankienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija