Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Mindaugo karūnavimo diena 

Liepos 6-oji – Valstybės diena arba Mindaugo karūnavimo diena. 1253 m. liepos 6 d. buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Jau tapo tradicija šią dieną visiems lietuviams visuose Žemės kampeliuose vienu metu giedoti himną.
Trispalvė ir tautiška giesmė neatsiejama nuo mūsų tautos, nuo mūsų istorijos, nuo mūsų kasdienos. Šie valstybės simboliai jungia bendriems tikslams, skatina vienybės, laisvės ir garbės išraiškas.
 
Pasveikinti Lietuvą ariogališkiai, vilkintys tautiniais kostiumais, su tautine atributika rankose, su šypsena veiduose ir pakilia nuotaika širdyse  rinkosi į Ariogalos šv.arkangelo Mykolo bažnyčią. Juk lietuviui svarbiausi du dalykai –  tai Dievas ir Tėvynė. Tad ir šventę turi vainikuoti malda. Parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas aukojo Šv. Mišias už Lietuvą.
Šventiniame pamoksle klebonas tikintiesiems priminė, koks reikšmingas įvykis mūsų istorijoje buvo Mindaugo karūnavimas, priminė ir kitus mūsų Tėvynei reikšmingus faktus. Pamokslas baigėsi žodžiais „Palaimink, Viešpatie, Tėvynę Lietuvą, kad ji augtų ir klęstėtų per amžių amžius”.
 
Po Šv. Mišių  21 val. visi kartu su tautiečiais visame pasaulyje sugiedojome Lietuvos himną.
Liepos 6-oji yra ir Tautinio kostiumo diena. Vilkėti šį rūbą švenčių proga ir kilnu, ir prasminga, ir garbinga, tai kelia ir stiprina tautinę dvasią. Na, o giedoti himną vilkint tautinį kostiumą ,tai jau tobula...
 
Šventines iškilmes baigėme tautos dainiaus Maironio giesme „Lietuva brangi”.  Visi dalyviai fotografavomės prie bažnyčios durų. Nuotaika visų pakili ir šventiška.
Lietuvos gimtadienio proga linkiu visiems ir  sau pačiai  būkime vieningi, būkime dori, bendruomeniški. Didžiuokimės, jog esam lietuviai,  mylėkime ir branginkime savo Tėvynę, dėkokime Dievui už Laisvę. Na ir visi „Linksmi tarnaukite(me) Viešpačiui” (Ps 100, 2).
 
Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos
Sumos choristė Kristina SADAUSKIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija