Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Padėkos diena už laisvę

Palydint paskutinį vasaros sekmadienį švenčiama Padėkos diena už laisvę – tai piligriminė kelionė į Šiluvą. Grupelė ir Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos tikinčiųjų, išlydėta Klebono Gintauto Jankausko, taip pat dalyvavo šiame Padėkos už laisvę žygyje.

 
Nuo Katauskių gyvenvietės iki Šiluvos visus piligrimus lydėjo kardinolas Sigitas Tamkevičius SI, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas bei arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SI.
 
 
Kelionėje kalbėjome Rožinį, giedojome giesmes, dėkojome Dievui, lydinčiam ir mylinčiam žmogų visuose jo gyvenimo keliuose bei darbuose.
 
Kelionė neprailgo, nes gražioje pušyno aikštelėje sustojome trumpam pailsėti. Čia mūsų laukė arbata ir vietinių gyventojų suneštos vaišės. Pailsėję ir pasistiprinę, keliavome toliau šilu – Kyžiaus keliu iki Šiluvos šventovės. Kryžiaus kelio stočių skaitinius ir giesmes skaitė Dievo Motinos komandų atstovai.
 
 
Džiaugsmingai ir pakylėtai žengėme Šiluvos bazilikos link. Čia šv. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius SI, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SI bei Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Homiliją sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius.
 
 
Dvasiškai praturtėję ir puikios nuotaikos grįžome į namus.
 
„Kiekvienam žmogui duota užtektinai jėgų įvykdyti tai, kuo jis yra įsitikinęs“
                                                                                                                                        Johan Volfgang Gete
 
Dalia Petkevičienė, piligriminio žygio dalyvė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija