Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Pirmieji Sinodinio kelio žingsniai

„Esu įsitikinęs, jog Dvasia mus ves ir suteiks malonę eiti pirmyn kartu, įsiklausyti vienas į kitą, įsižiūrėti į mūsų laiko ženklus, solidarizuotis su žmonijos vargais ir troškimais”– taip kalbėjo popiežius Pranciškus, skelbdamas Sinodinio kelio pradžią.

Mes savo parapijoje Sinodinį kelią pradedam įsiklausę į parapijiečių troškimą minėti  Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimą Ariogalos bažnyčioje. Tai garbingas mūsų laikmečio įvykis, kurį dar prisimena mūsų seneliai ir tėvai.
 
Šis apsireiškimas buvo 1949 m. birželio 10 d. Sovietų valdžios tildomi, saugumiečių bauginami, bet vis dėlto žmonės tą istoriją pasakojo iš lūpų į lūpas. 1993 m. tuometinio parapijos klieriko Artūro Stanevičiaus ( dabartinis Kėdainių Šv.Jurgio parapijos klebonas) ir jaunimo grupelės iniciatyva Apsireiškimo liudijimai buvo surinkti ir užrašyti, padarytas stendas, kuris dabar kabo priebažnytyje.
 
Įsiklausius į tikinčiųjų norą minėti šį garbingą įvykį, nuspręsta, jog nuo šiol kiekvieno mėnesio 10 d. vyks Apsireiškimo minėjimas. Bus kalbamas Rožinis, aukojamos Šv.Mišios ir kviečiami tikintieji gausiai dalyvauti iškilmėse.
 
Taigi šiandien, lapkričio 10 d. pirmą kartą tikintieji rinkosi į bažnyčią paminėti šio įvykio. Prieš vakarines Šv.Mišias grupelė maldininkių kartu su visais susirinkusiais kalbėjo Rožinį. Sumos choras giedojo Marijos garbei skirtas giesmes. Buvo aukojamos Šv.Mišios. Pamokslo metu parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas skaitė Apsireiškimo istoriją.
 
„Gražus ir kilnus dalykas yra melstis į Mariją, bet nepalyginamai brangesnis ir didingesnis gyventi ir priklausyti Jai” – sakė klebonas.
 
 
Tikiuosi, jog ši iniciatyva taps gražia tradicija. Ir mes tapsime „mažąja Šiluva”.
 
O savo straipsnį noriu baigti malda, kurią klebonas baigė pamokslą: „Nekalčiausioji Mergele Marija, Tau pašvenčiu savo kūną ir sielą, visas maldas ir kasdienį darbą, džiaugsmus ir kentėjimus, viską, kuo aš esu ir ką turiu. Džiaugsminga širdimi pasivedu Tavo meilės dvasioje. Tau palieku pilną laisvę pasinaudoti manimi sielų išganymui ir Bažnyčios pagalbai, kurios esi Motina. Nuo šiol noriu viską daryti su Tavimi, per Tave ir Tau. Aš žinau, kad savo jėgomis nieko negaliu pasiekti. Tu gi gali viską ir todėl Tavimi visiškai pasitikiu. Padaryk, kad mano širdis, mano Tėvynė ir visas pasaulis taptų Tavo ir Tavo Sūnaus tikrąja Karalyste. Amen".
 
Iškilmių dalyvė  Kristina SADAUSKIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija