Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Bernelių šv. Mišios

Penktadienio vakarą tikintieji Ariogalos šv.arkang. Mykolo bažnyčioje rinkosi į Kalėdų nakties Bernelių arba Piemenėlių šv. Mišias. Iškilmė prasidėjo po Kūčių vakarienės 21 val. prakartėlės pašventinimu.

Bernelių šv.Mišiose klebonas Gintautas Jankauskas Žodžio liturgijoje perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimo laišką „Kalėdos – Dievo dovana žmonijai”. Laiško pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas K.Kėvalas sakė: „Amoris Laetitia – Šeimos metais ypač prisimename, kad Kalėdos yra šeimos šventė. Išganytojas ateina į šeimos aplinką ir paliudija, kokia svarbi šesima, glausdama Dangaus dovaną – kūdikį. Kokia ji buvo svarbi vaikeliui Jėzui išsaugoti pavojų akivaizdoje. Te ateinantys Naujieji metai ypač primena mums Šventosios Šeimos tikėjimą, viltį ir meilę, kurios dėka pasaulis išvydo Viešpatį, mus pamilusį Dievą. Dovanokime vieni kitiems bendrystės džiaugsmą ir maldoje semkimės paguodos iš Kalėdose mums apsireiškusio Viešpaties”!

Klebonas G. Jankauskas šios šventės proga pasidalino su tikinčiaisiais ir savo mintimis: „Prakartėlės šviesoje iš naujo pažvelkime į savo gyvenimą, į savo Tėvynės ateitį, kurioje yra dar daug nesantarvės, susiskaldymo ir priešiškumo. Tegul ši iškilmė atveria mūsų širdis dieviškai meilei, gėriui, nuoširdumui ir gailestigumui, savitarpio pagalbai ir vienybei”.

Bernelių šv. Mišiose iškilmingai giedojo Raseinių r. Kultūros centro mišrus choras „Šatrija“. Choro vadovas Gražvydas Jegnoras, koncertmeisterė Saulė Krečkauskienė.

Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“ šiais metais šventė savo kūrybinės veiklos 65-metį.

1956 metais įkurtas kaip siuvimo fabriko „Šatrija“ choras. 2001 m. mišrus choras „Šatrija“ tapo Raseinių rajono kultūros centro kolektyvu. Šiandien jis yra visų Raseinių krašto dainos mylėtojų bendros veiklos ir saviraiškos centras. Choras turi ilgą ir turtingą veiklos istoriją. Štai keletas faktų: nuo 1960 metų „Šatrija“ dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, choras koncertavo Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Čekijoje. Kolektyvas bendrauja, keičiasi koncertinėmis programomis su kitais Lietuvos chorais. Nuo 2004 metų kolektyvas rengia tarptautinius chorinės muzikos festivalius „Dainuojam Maironiui“, skirtus poeto Maironio atminimui. 2019 choras pripažintas geriausiu suaugusiųjų choru Lietuvoje, apdovanotas „Aukso paukšte“. Nuo 1991 m. choro vadovas – Gražvydas Jegnoras.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija