Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Trys Karaliai 

2022 m. sausio 6 d. Bažnyčia švenčia Tris Karalius arba Viešpaties Apsireiškimą pasauliui.
 
 
Apie išminčių apsilankymą gimus Jėzui pasakoja evangelistas Matas: Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti"(Mt 2,1-2).
 
 
Karaliai – žmonijos rasių atstovai: Europos, Azijos, Afrikos. Dievas taip parodo, kad Kristus gimė ne vien kaip Žydų karalius, bet kaip visų tautų Viešpats ir gelbėtojas.
 
Minint šią iškilmę, ir mūsų bažnyčioje šiandien žvaigždelės vedami, apsilankė trys karaliai – Kasparas, Merkelis (Melchioras) ir Baltazaras.
 

 
Nusilenkę ir pagarbinę, suklaupė prie prakartelėje gulinčio Kūdikėlio Jėzaus, kaip ir anuometiniai karaliai, įteikė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Aukso, taip pagerbdami Kristaus karališką kilmę, smilkalų – jo dieviškąją kilmę ir miros – jo žmogiškąją prigimtį. Paskui karaliai atėjo į presbiteriją, atnešė pašventinti kreidos. Šv.Mišių metu karaliai kartu su mumis meldėsi. Vienas karalius dalyvavo Žodžio liturgijoje, kitas patarnavo šv.Mišių metu. 
 
„Esminė Trijų Karalių šventės reikšmė yra gimusio Kristaus Apsireiškimas viso pasaulio atstovams. Kristus apsireiškė kaip viso pasaulio gelbėtojas, prie savo lopšio pašaukęs ne tik izraelitus, bet ir kitų kraštų atstovus. O mūsų uždavinys – visada atsiremti į maloningąją Viešpaties ranką, sekti Jo mums duota tikėjimo žvaigžde, visada ieškoti Dievo pėdsakų ir, tik atidavus visą savo širdžių auksą, smilkalus ir mirą, eiti prie kasdienių darbų" – pamokslo
metu sakė klebonas Gintautas Jankauskas. Jis padėkojo  karaliams ir žvaigždelei, įteikdamas kiekvienam po dovanelę.
 
Po šv.Mišių fotografavomės kartu su karaliais ir pakylėti šventinės nuotaikos išsiskirstėme  į namus, kad šv.Mišių metu pašventinta kreida, paženklinę savo namų duris K+M+B įsileistume Kristų į savo namus, prašytume, kad juos laimintų. Išminčių vardų pirmosios vardų raidės yra kartu ir prašymas „Kristau, laimink šiuose namus” (CMB –Christus mansionem benedicat).
 
 
O aš Trijų Karalių iškilmių proga linkiu ir sau, ir mums visiems, jog mes visą savo gyvenimą būtume Dievo šviesos ieškantys žmonės, vedami Betliejaus žvaigždės! Drąsūs, atkaklūs, nepavargstantys net ir pandemijos kelionėje kaip tie trys išminčiai.
 
Kristina Sadauskienė, šventės dalyvė
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija