Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šventinis renginys

Tęsiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą sinodinį kelią 2022 m. kovo 10 d. 17 val. mūsų bažnyčioje vyko penktasis jam skirtas renginys – buvo aukojamos šv. Mišios už taiką pasaulyje ir Asociacija „Ariogalos bendruomenę“ narius.

 
Pusvalandį prieš šv. Mišias kalbėjome Rožinio maldą ta pačia intencija. Homilijoje vėl prisiminėme Švč. M. Marijos Apsireiškimą, įvykusį Ariogalos bažnyčioje 1949 m. birželio 10 d. Tai – garbingas mūsų laikmečio įvykis, kurį prisimena tėvai ir seneliai.
 
 
Prieš šv. Mišias Ariogalos bendruomenės nariai susirinko į bažnyčią maldai ir valstybinės vėliavos pašventinimui. Trys moterys pasipuošusios tautiniais drabužiais atnešė prie altoriaus vėliavą. Klebonas kun. Gintautas Jankauskas ją pašventino Žodžio liturgijos pabaigoje.
 
 
Po liturginių iškilmių bažnyčioje Ariogalos bendruomenės mišrus ansamblis „Atgija“ padainavo patriotinių dainų, paskaitė savo kūrybos eilėraščių apie Tėvynę.
 
 
Bendruomenės namų kiemelyje vyriausias bendruomenės narys Augustinas Simonavičius iškėlė pašventintą vėliavą skambant Tautiškai giesmei.
 
Asociacija „Ariogalos bendruomenė“ pirmininkė Petrona Stankienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija