Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Malda ir daina už kenčiančią Ukrainą ir taiką visame pasaulyje

Profesionalių vokalisčių ansamblis „Inmezzo“ 2022 m. kovo 20 d., sekmadienį, savo nuostabiais balsais suvirpino Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautus. Moterys, kilnaus tikslo vedamos, giedojo Šv. Mišių metu.

Žodžio liturgijoje klebonas kun. G. Jankauskas perskaitė popiežiaus Pranciškaus Europos katalikų socialinių dienų atidarymo proga Bratislavoje laišką Vilniaus arkivyskupui ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkui Gintarui Grušui. Kvietė priimti popiežiaus Pranciškaus raginimą visus tikinčiuosius vienytis maldoje už taiką ir paaukoti Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiai Marijos Širdžiai kovo 25 d. 17 val. Romos laiku, 18 val. Lietuvos laiku.

Vokalisčių ansamblis „Inmezzo“ po Šv. Mišių surengė koncertą. Šis ansamblis organizuoja neatlygintinų koncertų ciklą. Paaukotos lėšos Šv. Mišių ir koncerto metu skiriamos Ukrainos žmonėms, kovojantiems ir išgyvenantiems karo siaubą. Ukraina kovoja už savo ir kartu už mūsų visų Laisvę, už visos Europos Laisvę.

Šv. Mišiose meldėmės už kenčiančią Ukrainą, už taiką visame pasaulyje. Prieš koncertą, po Šv. Mišių, kalbėjo nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje Valdemaras Sarapinas. Jis ariogališkis, baigęs Ariogalos vidurinę mokyklą aukso medaliu, ilgus metus buvęs mokiniams (tuo pačiu ir man) mokslo pavyzdžiu, džiaugėsi trumpam grįžęs į gimtąjį kraštą. Ambasadorius papasakojo apie įvykius Ukrainoje, apie tai, kaip svarbu padėti morališkai, politiškai ir finansiškai mūsų mylimiausiai sesei Ukrainai. Džiaugėsi ir dėkojo Lietuvai už karinę, medicininę, humanitarinę pagalbą. „Slava Ukraine!“ - savo kalbą baigė ambasadorius. Visa bažnyčia choru atsakė: „Gerojam slava!“

Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buivydas kreipėsi į susirinkusius su skubiu pranešimu – pagalbos šauksmu. „4 asmenų ukrainiečių šeima norėtų apsigyventi Ariogaloje. Gal kas galite priimti, gal esate užsiregistravę priimti ukrainiečių pabėgėlius? Galite kreiptis į mane bet kuriuo paros metu“– sakė seniūnas.

Koncerto metu laikas pralėkė lyg kelios minutės, nes kiekvienas iš mūsų paskendome savo mintyse, savo apmąstymuose.

Nuostabaus grožio balsai ir Algimanto Baltakio žodžiai:

„Vieną žiemą, o gal vasarą.
Vieną rytą, o gal vakarą
Išsiskirsim netikėtai
Ir šiuokart – visiems laikams“...

Prieš akis iškilo karo vaizdai. Ką jaučia ir ką išgyvena kareivis, kuris atsisveikindamas bučiuoja mažą savo kūdikį, mylimąjį į karą išlydinti mylimoji, motina, laiminanti savo sūnų, kuris eina ginti savo Tėvynės... Ar dar susitiks, ar dar turės galimybę pasakyti kaip myli ir kokie svarbūs artimieji... Ir tai ne filmas, tai realūs vaizdai iš Ukrainos gatvių... Ir rieda man ašara iš akių – skausmo, vilties ir meilės ašara, kai į sielą nusileidžia poezija ir muzika.

Koncerto metu skambėjo giesmė „Nenuženk nuo akmens, o Marija“, A. Raudonikio daina „Švelnumas“, Šuberto „Ave Marija“, „Tu, kuris aukštai“, G. Jautakaitės „Viešpaties lelija“, taip pat ir ukrainiečių liaudies daina.

Ačiū vokaliniam ansambliui „Inmezzo“ už jų gerumą ir kilnią idėją. Ačiū klebonui kunigui Gintautui Jankauskui už maldas. Ačiū parapijiečiams, taip gausiai susirinkusiems, už  jų dosnumą, ačiū visiems! Teatlygina Jums Dievas! Tik kartu mes stiprūs!

Iš Tavo rankų, Dieve, gaunu savo rytą. Ačiū Tau! Ir meldžiu giesmės žodžiais:

„Tu, kuris aukštai,
Palaimink mus, palaimink mus,
Paguosk ir palydėk
Tamsiam kely, tamsiam kely.
Tu, kuris aukštai,
Atleiski mums, atleiski mums
Ir mūsų žemiškus vargus
Tu apšvieski savo dangiška žvaigžde.“

Paramos koncerto dalyvė Kristina Sadauskienė

„Inmezzo“ koncertas Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

Šiuo metu visas tikinčiųjų pasaulis meldžiasi už Ukrainą ir jos žmones, kurie kovoja ne tik už savo, bet ir už mūsų visų laisvę. Reaguodamas į skaudžią ir sunkią situaciją Ukrainoje, vokalinis ansamblis „Inmezzo“ kartu su partneriais – Raseinių rajono savivaldybe ir Raseinių rajono kultūros centru – surengė neatlygintinų koncertų ciklą „Būkime stiprūs kartu“. Kovo 20 d., po Šv. Mišių, Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje įvyko jau trečiasis ciklo koncertas.

Kaip teigia ansamblio narės, suorganizuoti koncertus jas įkvėpė nepaprastai didelis Lietuvos žmonių susitelkimas remiant ukrainiečių kovą. Prieš koncertą žodį tarė iš Ariogalos kilęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Valdemaras Sarapinas. Klausantis ambasodriaus kalbos, žodžiai „Slava Ukraini“ skambėjo ne vieno parapijiečio mintyse ir lūpose. Koncerto pradžioje nuskambėjo G. Bizet giesmė „Tu, kuris aukštai“, kurią atlikėjos skyrė kiekvienam šiuo metu kovojančiam už Ukrainos laisvę. Ypatingai jautriai ir nuoširdžiai solistės atliko ir ukrainiečių liaudies dainą „Mėnuo danguje“. Programoje taip pat skambėjo Z. Bružaitės, A. Raudonikio ir F. Schuberto kūriniai. Koncertą vainikavo G. Jautakaitės daina „Viešpaties lelija“, kuri tapo viso koncertų ciklo simboliu. Šio kūrinio vaizdo klipą „Inmezzo“ dovanojo klausytojams Kovo 11-osios proga. Prasmingi žodžiai, nuostabūs atlikėjų balsai ir jų atliekami kūriniai virpino klausytojų širdis ir nepaliko nei vieno abejingo. Viso koncertinio ciklo metu buvo surinkta 1842 eur, kuriuos atlikėjos perdavė Raseinių rajono savivaldybei. Neliko nepastebėtos ir jų puošmenos – saulėgrąžos, kurias sukūrė ansamblio bičiulė dizainerė Vilija Dagirdaitė, kuri taip pat stipriai išgyvena už kiekvieną Ukrainos žmogų.

Vokalinis ansamblis „Inmezzo“ gyvuoja jau kelis dešimtmečius. Ansamblį įkūrė operos solistė mecosopranas Aušra Stasiūnaitė. Šiuo metu ansamblį sudaro sopranas Rasa Dzimidaitė, mecosopranas Raimonda Janutėnaitė, Raseinių rajono kraštietė mecosopranas Lina Urniežiūtė ir pianistė Nijolė Baranauskaitė.

Inmezzo „Viešpaties lelija“ vaizdo klipas:

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija