Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Kauno Technologijos Universiteto mišraus choro „Absolventas“ viešnagė Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 

Kauno Technologijos Universiteto mišrus choras „Absolventas”, vadovas –Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Viktoras Masevičius, chormeisterė – Nijolė Prišmantienė, ir koncertmeisterė – Vita Rusteikienė,  turi seną tradiciją – naują sezoną pradėti Šv. Mišiomis Lietuvos bažnyčiose.

 
Šiemet choras aplankė Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią ir joje giedojo Juozo Naujalio „Mišias Švč. Jėzaus širdies žaizdų garbei” lotynų kalba (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei). Taip pat skambėjo: J.Arkadeltta „Ave Maria”, J.Dambrausko „Malda už Tėvynę”, Ž.Bize „Tu kuris aukštai” aranžuotė V.Masevičiaus.
 
Šv. Mišiose buvo medžiamasi už į amžinybę iškeliavusius ilgamečius choro narius ir Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos buvusius parapijiečius.
 
 
Savo pamoksle Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Gintautas Jankauskas kvietė melstis už į amžinybę iškeliavusius artimuosius ir dėkoti Dievui už kiekvienam suteiktą gyvybės dovaną ir švęsti gyvenimą.
 
Choras pirmoji ir niekada nenutraukusi savo giesmės ir veiklos organizacija, buvusi prie caro ir prie sovietų. O atgimimo pradžioje savo giesmėmis ir dainomis stiprinusi visų lietuvių dvasią. Choras ir šiandien neša mūsų maldas Viešpačiui. Klebonas kvietė melstis šiandien už mūsų bažnyčios didįjį chorą vadovaujamą Gintarės Brazinskienės. Kvietė melstis ir už mirusius choristus.
 
 
Klebonas kvietė džiaugtis ir didžiuotis mūsų bažnyčios choru ištikimai tarnaujančiu visiems tikintiesiems. Jų giesmė guodžia liūdesy, jų giesmė neša ramybę ir pripildo sielą džiaugsmo, jų giesmė kviečia susimąstyti apie gyvenimo su Dievu kelią ir įkvepia vilties.
 
Šv. Mišių pabaigoje buvo giedama „Gelbėk mane Viešpatie” ir „Viešpaties angelas” už mirusiuosius.
 
Pasibaigus šv. Mišioms nuskambėjo „Absolvento” choro atliekama Pr. Beinario „Gyvybės duona”, V.A.Mocarto „Alleliuja”.
 
 
Choras tęsė savo kelionę po Ariogalos apylinkes. Choro nariai dar aplankė Daugėliškio miške eantį bunkerį ir pagerbė žuvusius partizanus, uždegdami žvakutes prie paminklo. Taip sutapo, kad choras aplankė partizanų būrio vado Antano Jaugelio-Urbšio žūties vietą būtent rugsėjo 24 dieną, kai prieš 110 metų šis partizanas gimė. Prie paminklo žuvusiems partizanams choras sudainavo dainą „Miškas ūžia” (Maironio ž., muz. J. Naujalio).
 
Choristė Virginija SACEVIČIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 01 16
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija