Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šv. Mišios ir ligonių lankymas 

Adventas – tai laukimo, ramybės ir susikaupimo laikas. Visus mus jaudina didžiųjų švenčių laukimas, noras kažką gero padaryti artimam ar visiškai nepažįstamam.

 
 
Gruodžio 12-ą dieną Ariogalos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos
klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukojo šv. Mišias už besigydančius ligonius bei čia dirbančius medicinos darbuotojus.
 
 
Sakydamas homiliją, klebonas papasakojo apie bažnytinių liturginių metų prasmę. Palinkėjo visiems džiugių artėjančių šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų metų.
 
 
Po pamaldų klebonas kun. G. Jankauskas aplankė visus ligonius, kurie negalėjo dalyvauti šv. Mišiose, suteikdamas jiems Ligonių sakramentą.
 
 
Kartu šv. Mišiose dalyvavo ir parapijos Carito moterys. Kad belaukiant šv. Kalėdų, suteikti daugiau džiaugsmo ir vilties, karitietės paruošė ir įteikė kuklias dovanėles ligoniams.
 
Juk tik padėdami kitiems ir bendraudami žmonės patiria tikrąjį džiaugsmą. Pasaulis bus šviesesnis, jeigu dalinsimės gerumu.
 
Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo parapijos
Carito pirmininkė Dalia PETKEVIČIENĖ
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija