Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Prisikėlimo šventės laukimas

Velykos – gražiausia pavasario šventė, kuri įprasmina pavasarišką prabudimą, naują virsmą, naują gyvenimo ciklą.

 
 
Kovo 22-ą dieną Ariogalos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje Ariogalos šv.arkang. Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas
Jankauskas aukojo šv. Mišias už čia besigydančius ligonius bei juos gydančius,
slaugančius ir maitinančius darbuotojus.
 
 
Sakydamas homiliją, klebonas papasakojo apie bažnytinių liturginių
metų laikotarpį – Gavėnią, kuri yra svarbiausias pasirengimas Prisikėlimo
šventei.
 
 
Palinkėjo visiems palaiminto Prisikėlimo ryto, džiaugsmingo gyvenimo
ir Viešpaties malonių gausos.
 
 
Po pamaldų klebonas kun. G. Jankauskas aplankė visus ligonius,
kurie negalėjo dalyvauti šv. Mišiose, suteikdamas jiems Ligonių sakramentą.
 
 
Kartu šv. Mišiose dalyvavo ir parapijos Carito moterys. Karitietės
šv. Velykų proga paruošė ir įteikė kuklias dovanėles ligoniams, padėkojo čia
dirbantiems medicinos darbuotojams.
 
 
Tikėjimas, malda ir meilė mus visus vienija.
 
Ariogalos parapijos Carito pirmininkė Dalia Petkevičienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija