Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Pirmoji Šv. Komunija 

Gegužės 21-oji –nepamirštama diena! Nuo pat ankstyvo ryto saulutė  glamonėjo skruostus ir maloniai šildė. Žydinčių sodų grožis ir aromatas, paukštelių nepakartojama muzika leido žavėtis besibaigiančio pavasario malonumais. Tai buvo nepaprastas sekmadienis! Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje buvo dviguba šventė: Šeštinės  ir vaikučių  Pirmoji Šv. Komunija.

Visi žinome, kad savo Pirmąją Šv. Komuniją žmogus prisimena visą gyvenimą. Šventoji Komunija yra save dovanojančios Dievo meilės sakramentas. Per Šv. Mišias duona ir vynas perkeičiami į Kristaus Kūną ir Kraują. Prisidengęs duonos ir vyno pavidalais su mumis yra pats prisikėlęs Jėzus Kristus. Šios ypatingos dienos su virpančia širdele laukia daug vaikučių. Pirmoji Komunija – ypatingas susitikimas su pačiu Jėzumi, stebuklingu būdu ateinančiu į vaiko ar paauglio širdį.
 
       
 
Šiemet Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje Pirmąją Šv. Komuniją priėmė 52 vaikai. Juos puikiai paruošė tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė kartu su parapijos klebonu kun. Gintautu Jankausku.
 
 
Šventės pradžia buvo įspūdinga: bažnyčios šventoriuje susirikiavusius vaikučius, kartu su tėveliais ar globėjais, klebonas G. Jankauskas  gražiai įvedė į bažnyčią. Vaikučiai suklaupė prieš savo tėvelius. Tada tėveliai palaimino savo vaikučius. Šventei iškilmingumo suteikė vienodos baltos albos, kuriomis vilkėjo Pirmosios Šv. Komunijos vaikučiai.
 
     
 
Prasidėjo šv. Mišios. Jas klebonas G. Jankauskas aukojo už Pirmąją Komuniją priimančius vaikučius, jų tėvelius ar globėjus, taip pat už visus tikinčiuosius. 
 
   
 
Visus labai sujaudino klebono G. Jankausko labai gražus pamokslas. Jis taip kreipėsi į vaikučius: „ Mieli vaikučiai, jūsų gyvenime ši paženklinta ir apdovanota Dievo malonėmis diena teišlieka visam laikui atmintyje, nes nuo dabar pradėsite žingsnis po žingsnio eiti kartu su Kristumi ir iš arčiau jį pažindami. Jėzaus meilė, jo tėviška ranka glaus prie savęs, jeigu neapleisite nuoširdžios maldos.”
 
 
Po to klebonas kreipėsi į tėvelius: „Mieli tėveliai, žinokite, kad jūsų vaikų akys nuolatos atkreiptos į jus. Į kokį kelią vaikus pastatysite, tokiu keliu jie ir eis. Padidinkite savo rūpestį mokant ir auklėjant vaikučius. To reikalauja ne tik kasdieninės pareigos, to reikalauja Gerasis Išganytojas, sakydamas: „ Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra dangaus karalystė.”
 
       
 
Po palaiminimo klebonas pašventino vaikučių rožinius ir škaplerius. Tada buvo įteikti Pirmosios Šv. Komunijos pažymėjimai.
 
     
 
Atsidėkodami vaikučiai įteikė gėlių klebonui G. Jankauskui ir tikybos mokytojai L. Neverdauskienei. Vaikučiai taip pat gavo gėlių nuo tėvelių, šeimos narių ar giminaičių. Galiausiai sekė fotosesija, kuri įamžino tos šventės žavingas akimirkas.
 
     
 
Šventė baigėsi, palikusi neišdildomų įspūdžių. Koks gražus tas gyvenimas! Reikia stengtis eiti tiesiausiu keliu ir niekada nepaleisti Dievo rankos.
       
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija