Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Trys Karaliai   

„Kai jie pamatė žvaigždę, jie džiaugėsi be galo dideliu džiaugsmu.Ir, įėję į namą, jie pamatė mažą vaiką su jo motina Marija ir parpuolė, ir jį pagarbino; ir kai jie atidengė savo brangenybes, jie pristatė jam dovanas: auksą ir smilkalus, ir mirą"(Mt 2, 10-12)
 
 
Sausio 6-ąją dieną Bažnyčia mini Trijų Karalių iškilmę. Kristus pirmiausiai apsireiškė savo tautai, kai angelai paragino pačio žemiausio luomo tautiečius – piemenėlius pagarbinti visos tautos lauktąjį Mesiją. Dievas panaudojo gamtos reiškinį: naujos žvaigždės pasirodymą ir pagarbino ja ne Izraelio gyventojus, o tolimų kraštų atstovus, kad ir jie pagarbintų Kristų – visų tautų Valdovą. Tai pripažinimas, jog Kristus visų rasių, visų tautų Karalių Karalius. Tai tarsi savotiška, mūsų kartai labiau pažįstama ir geriau suprantama prezidento ar karaliaus inauguracijos iškilmė.
 
 
Atėjusi į bažnyčią buvau maloniai nustebinta. Man ranką paspaudė ir pasveikino net du tikri karaliai.
 
Pasirodo, jog mus aplankė Trys Karaliai iš Rytų kraštų: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Chorui giedant „Sveikas, Jėzau gimusis” karaliai nuėjo prie Prakartėlės ir parpuolę ant kelių pagarbino Kūdikėlį Jėzų, taip pat atnešė dovanų:aukso, smilkalų ir miros. Taip, kaip tai darė Trys Karaliai Jėzaus laikais.
 
 
Parapijos klebonas kunigas Gintautas pasveikino atvykusius išminčius ir pakvietė į presbiteriją kartu dalyvauti šv.Mišių aukoje. Vienas iš karalių skaitė visuotinę maldą, skirtą šiai iškilmei. O pabaigoje pasveikino visus tikinčiuosius, linkėdamas, sveikatos, ramybės ir taikios padangės.
 
 
Šv. Mišių metu taip pat buvo pašventinta kreida, kuria ant savo namų durų, laikantis tradicijos ir kaip tikėjimo liudijimą, užsirašysime karalių vardus +K+M+B . Šios raidės  taip pat reiškiaChristus Mansionem Benedicat (iš lotynų kalbos) - Kristus telaimina šiuos namus!
 
 
Taigi, savo namus ir jų gyventojus pavesime Viešpaties globai. Rašydami raides, paprašykime: „Mylintis Dieve, saugok šiuos namus. Tegul mes būsime palaiminti sveikata, širdies gerumu, malonumu ir Tavo valios vykdymu.Tegul visi, kurie aplankys mūsų namus šiais metais, džiaugiasi čia radę Kristų, gyvenantį tarp mūsų. Tegul mes Jį seksime ir pasitarnausime Jam per kiekvieną, kurį sutiksime šiuose namuose. Amen”
 
Choristė  Kristina SADAUSKIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija