Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Motinos dienos šventė

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tai diena, kuomet mamą gali pasveikinti kiekvienas, kuris ją dar turi. Tai šventė, kuomet kiekvienas gestas, žodis ar džiaugsmo ašara yra kaip švelnus palinkėjimas mamai, primenantis jai, kokia ypatinga ir brangi ji yra mūsų gyvenime. O tie, kurių mamos ilsisi Ramybės uoste, jas aplanko uždegdami žvakelę ant jų kapo ir padovanoja nuoširdžią maldą...

Saulėtą gegužės 5-osios rytą į Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčią skubėjo parapijiečiai, nes šis sekmadienis ypatingas. Tai šeštasis Velykų sekmadienis ir Motinos diena.

Klebonas Gintautas Jankauskas Sumos šv. Mišias aukojo už gyvas mamas, močiutes, būsimas mamas bei jas palaimino. Klebonas savo homiliją skyrė mamoms bei mūsų tautai, nes „Motina – tautos pagrindas, šiluma ir šviesa“. Mama – tai šventas žodis, šią dieną erdvėje nuaidintis tūkstančius kartų. Mama – palaiminta Dievo Gyvybės dovana per amžius. Mama – šios Žemės stebuklas, kurį turime branginti ir saugoti.

Per Sumos šv. Mišias giedojo choristai, vadovaujami vargonininkės Teresės Vaitiekūnaitės.

Po šv. Mišių Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genutė Kringelienė pakvietė visus pasiklausyti koncerto, skirto Motinos dienai paminėti. Šventinę programą parapijiečiams dovanojo VO „Ariogalos santara“ liaudiškos muzikos kapela „Gaisa“ (vadovas Jonas Urbonas).

Skambėjo liaudiškas romansas „Tyliai banguoja jūra“, ukrainiečių liaudies daina „Tu motule miela“, lietuvių liaudies daina „Stoviu aš parimus“, Remigijaus Poderio daina „Senam parke“ bei dainos „Dievo dovana“, „Jau lietutis lynoja“, „Gimtinė“.

Tarp skambių dainų Laimutė Neverdauskienė skaitė jautrias eiles apie mamą, gimtinę.

Šis nuostabus koncertas ypatingas, nes vyko po didingais bažnyčios skliautais. Visų širdis užliejo ramybė, šiluma, meilė ir begalinis dėkingumas Aukščiausiajam už viską, ką šiandien mes turime.

Klebonas Gintautas Jankauskas nuoširdžiai padėkojo atlikėjams už dvasingą koncertinę programą, jautriai atliekamas dainas, gražius žodžius, kurie kiekvieną klausytoją pakylėjo ligi dangaus ir dovanojo puikią šventinę nuotaiką.

Auksė JANKŪNIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija