Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Pirmosios šv. Komunijos šventė

Gegužės 12 dieną Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje vyko pirmieji šios parapijos atlaidai – Šeštinės (Kristaus Žengimas į dangų) ir Pirmoji šv. Komunija.

Gausus būrys vaikučių, lydimi savo tėvelių ar globėjų rinkosi bažnyčios šventoriuje, pasiruošę atverti savo širdeles Kristui ir priimti Pirmąją šv. Komuniją. Pasipuošę baltomis albomis, su žvakelėmis rankose, vedini tėvelių ir klebono Gintauto Jankausko, net 35 vaikai įžengė į bažnyčią, kurioje skambėjo nuostabi giesmė „Ave Maria“, atliekama vargonininkės Teresės Vaitekūnaitės.

Klebonas Gintautas Jankauskas pasveikino vaikučius, jų tėvelius, globėjus ypatingos šventės proga. Jai vaikai ruošėsi visus metus, lankė katechezės pamokas, sekmadieniais dalyvavo šv. Mišiose. Taip pat padėkojo tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei, kuri paruošė vaikučius Pirmajai šv. Komunijai. Klebonas paprašė, kad mažieji atsiklauptų prieš tėvelius, o šie juos palaimino.

Šv. Mišias klebonas aukojo už Pirmąją šv. Komuniją priimančius vaikučius, jų tėvelius, globėjus ir visus tikinčiuosius. Džiugu, jog Žodžio liturgijoje dalyvavo Beatričė Kulikauskaitė, viena iš gausaus būrio vaikų, kurie šiandien priima pirmą kartą šv. Komuniją.

Klebonas Gintautas Jankauskas savo homilijoje labai įtikinamai ir pamokančiai kreipėsi į mažuosius, kviesdamas į savo širdeles įsileisti Jėzų ir gyventi kartu su juo.

Kreipdamasis į tėvelius klebonas priminė, kad mažųjų akys nuolatos atkreiptos į tėvus. Tad tėvelių pavyzdys yra labai svarbus auklėjant ir mokant vaikus. Kvietė melstis, kad šie mažieji katalikai nuo šiol kuo dažniau trokštų susitikti su Dievu bei atsivertų jo gausioms malonėms.

Klebonas vaikučius palaimino ir suteikė šv. Komuniją.

Visi šventės dalyviai dalyvavo Šeštinių procesijoje apie bažnyčią.

Po šv. Mišių klebonas pašventino vaikučių rožančius ir škaplierius, palinkėjo gyventi vienybėje su Kristumi ir įteikė pirmosios šv. Komunijos priėmimo pažymėjimus. Tai pat padėkojo visiems, kurie prisidėjo savo nuoširdžiu darbu prie šios šventės.

Tėveliai nuoširdžiai padėkojo klebonui Gintautui Jankauskui už ypatingą nepamirštamą šventę ir tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei už kantrybę, nuoširdumą bei suteiktas tikėjimo tiesas ruošiant vaikučius Pirmajai šv. Komunijai.

Šventei pasibaigus visi nusifotografavo atminčiai.

Tegul Pirmosios šv. Komunijos iškilmė, kuri yra Jėzaus priėmimas į širdį, niekada nesibaigia.

Auksė Jankūnienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija