Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Švento Antano atlaidai

Birželio 13-ąją minimas šv. Antanas bene vienas garsiausių ir mylimiausių katalikų šventųjų. Tad saulėtą birželio 16-osios sekmadienį į gėlėmis išpuoštą Ariogalos parapijos šv. arkangelo Mykolo bažnyčią rinkosi parapijiečiai, kur vyko šv. Antano atlaidai.

Ta proga klebonas Gintautas Jankauskas pašventino atnaujintą Ariogalos parapijos vėliavą. Ši vėliava yra ir Jaunimo vėliava, kadangi abu šventieji, pavaizduoti vėliavoje, yra vieni iš jauniausių kanonizuotų šventųjų. Paveikslus su šv. Domininko Savio ir šv. Marijos Goretės atvaizdais restauravo Teresė Blažiūnienė. Vėliavą pasiuvo Rita Stonytė, Genovaitė Lembertienė ir Teresė Vaitekūnaitė.

Klebonas pasveikino visus Antanus ir Antaninas jų globėjo šv. Antano proga. Taip pat pasveikino pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoją Genutę Kringelienę ir choristę Aliną Ivoškienę gimtadienio proga bei palinkėjo gausių Dievo malonių ir sveikatos.

Homiliją klebonas paskyrė supažindinimui su šv. Antano Paduviečio gyvenimu ir veikla. „Šv. Antanas Paduvietis – Romos Katalikų Bažnyčios šventasis, misionierius, garsus pamokslininkas. Tai neeilinė asmenybė Katalikų Bažnyčios istorijoje. Savo mokymą šv. Antanas paliudydavo savo paties gyvenimo tyrumu ir skelbiamų idealų įkūnijimu. Gilus šv. Rašto pažinimas harmoningai jungėsi su Dievo apreiškimu. Šv. Antanas vaizduojamas su šv. Raštu ir kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Mes turime susimąstyti, ar esame tikri Jėzaus bičiuliai, ar mūsų tikėjimas yra gyvas ir nuoširdus, ar mokame aukotis dėl kitų“ - sakė klebonas.

Šventų Mišių pabaigoje pagarbinome Viešpatį procesijoje apie bažnyčią. Giesmes giedojo bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Teresės Vaitekūnaitės.

Klebonas Gintautas Jankauskas po šv. Mišių padėkojo visiems dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie iškilmės organizavimo ir palinkėjo Dievo globos ir palaimos. Choristai sugiedojo „Ilgiausių metų“ asmenines šventes švenčiančioms parapijietėms.

Auksė Jankūnienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 0617 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija