Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Liturginė komisija

Sudaryta arkivyskupo dekretu Nr. 133, 2003 03 20.

 • Kunigas Mindaugas PUKŠTYS – komisijos pirmininkas
 • Kanauninkas Algimantas KAJACKAS
 • Kunigas Aurelijus ŽUKAUSKAS
 • Kunigas Audrius ARŠTIKAITIS
 • Kunigas Leonas ZAREMBA SJ
 • Sesuo Pranciška Neringa BUBELYTĖ FDJC
 • Benas ULEVIČIUS
 • Vilija KARALIŪNAITĖ
 • Audronė MICKUTĖ
 • Algimantas MIŠEIKIS
 • Vita VAITKEVIČIENĖ
 • Gintautas ŽALĖNAS
© Kauno arkivyskupija, 2007