Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Šeimų sielovados komisija

Sudaryta arkivyskupo dekretu Nr. 105, 2003 03 05.

 • Kunigas Ričardas REPŠYS – komisijos pirmininkas
 • Jūratė LENKUVIENĖ
 • Ona DARBUTAITĖ
 • Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ
 • Vijoleta VALANTIEJUTĖ
 • Simona MIGAUSKAITĖ
 • Sigita ŠIMKIENĖ
 • Zita VASILIAUSKAITĖ
 • Dalia LUKĖNIENĖ
 • Saulius MATULEVIČIUS
 • Nijolė LIOBIKIENĖ
© Kauno arkivyskupija, 2007