Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Baigiamosios sinodo sesijos darbotvarkė

PATIKSLINTA.

Spalio 20 diena (šeštadienis)

9.30 val. Delegatai atvyksta prie Švč. Trejybės bažnyčios.

10 val. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje.

11.15 val. Delegatų registracija (Papilio 5).

12 val. SESIJOS ATIDARYMAS. Tikėjimo išpažinimas. Priesaika.

  I POSĖDIS:
  Kauno arkivyskupijos vidinė struktūra.
  Balsavimas.

13.30 val. Pietūs.

15 val. II POSĖDIS:

  Kunigų gyvenimas ir tarnystė.
  Pašaukimų kunigystei brandinimas ir ugdymas.
  Pašvęstojo gyvenimo institutų narių dalyvavimas Kauno arkivyskupijos gyvenime.
  Pasauliečių bendradarbiavimas arkivyskupijos sielovadoje.
  Šeimų sielovada Kauno arkivyskupijoje.

  Balsavimas.

16.30 val. Kavos pertrauka.

17 val. III POSĖDIS:

  Jaunimo sielovada Kauno arkivyskupijoje.
  Katechetikos centrų veikla Kauno arkivyskupijoje.
  Socialinė ir karitatyvinė veikla Kauno arkivyskupijoje.
  Liturginis laikas ir liturginė erdvė.

  Balsavimas.

19 val. Vakarienė.

Spalio 21 diena (sekmadienis)

9 val. Delegatų registracija.

9.15 val. IV POSĖDIS:

  Rengimas sakramentams.
  Sakramentų šventimas.

  Balsavimas.

10.30 val. Kavos pertrauka.

11 val. V POSĖDIS:

  Laidojimo apeigos.
  Liturginis giedojimas ir bažnytinė muzika.
  Neįgaliųjų rengimas sakramentams.
  Ekumeninis bendravimas.
  Atskirų tikinčiųjų grupių sielovada.
  Komunikacija Kauno arkivyskupijoje.
  Ekonominė veikla parapijose.

  Balsavimas.

13.30 val. Pertrauka.

14 val. BAIGIAMASIS POSĖDIS. Balsavimas.

14.30 val. Pasirengimas Mišioms.

15 val. Sinodo uždarymo Šv. Mišios Kauno arkikatedroje.

16.30 val. Pietūs.

© Kauno arkivyskupija, 2007