Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Pašvęstojo gyvenimo komisija

Sudaryta arkivyskupo dekretu Nr. 99, 2003 03 05.

 • Kunigas Stasys KAZĖNAS SJ – komisijos pirmininkas
 • Kunigas Vytautas BRILIUS MIC
 • Kunigas Ričardas BANYS SDB
 • Kunigas Severinas HOLOCHER OFM
 • Sesuo Egidija BRUŽAITĖ SJE
 • Sesuo Liucija GRYBAITĖ FMA
 • Sesuo Fausta BRAŽDŽIŪNAITĖ SSC
 • Sesuo Daiva KUZMICKAITĖ MVS
 • Sesuo Lina STRIOKAITĖ SF
 • Sesuo Asta VENSKAUSKAITĖ AJC
 • Sesuo Virginija MIZGIRYTĖ SC
© Kauno arkivyskupija, 2007