Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Sinodo grupės

Parapijose buvo sudaryta 70 sinodo grupių, tačiau iš jų aktyviai veikė tik 46, apimdamos apie 600 tikinčiųjų.

* * *

Arkivyskupo patvirtintame „Sinodo grupių reglamente“ buvo numatyta kiekvienoje parapijoje ir rektorate steigti vadinamąsias Sinodo grupes.

Joms galės priklausyti tie bendruomenės nariai, kurie gyvena pagal tikėjimo reikalavimus, turi kitų parapijos narių pasitikėjimą ir aktyviai dalyvauja parapijos veikloje; jie bus renkami visos bendruomenės, o savo pareigas pradės eiti arkivyskupui patvirtinus jų kandidatūras ir po to, kai jie prisieks bendruomenės akivaizdoje. Sinodo grupės nariai teiks pasiūlymus arkivyskupijos sinodo svarstymams, aptars pateiktus dokumentų projektus ir siūlys pastabas. Taip bus siekiama sužinoti visų arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės nuomonę svarbiausiais Bažnyčios gyvenimo klausimais; arkiv. S. Tamkevičiaus teigimu: „Noriu išgirsti Bažnyčios balsą, nes tai jūs esate Bažnyčia. Pažadu, kad visi jūsų pateikti pasiūlymai bus kuo rimčiausiai apsvarstomi ir į juos bus atsižvelgiama rengiant Sinodo dokumentus.“

Arkivyskupo ganytojiškajame laiške tikintiesiems apie pradedamą pasirengimą Arkivyskupijos sinodo darbams be kita ko sakoma: „Žinoma, negalime keisti nuostatų, saistančių visą Bažnyčią, bet nuo mūsų priklauso nuspręsti, kaip geriau galime įgyvendinti Evangeliją kasdienybėje, kad būtume geresniais krikščionimis ir apaštalais savo aplinkoje<…> To negali padaryti vienas vyskupas, to negali padaryti vien tik kunigai. Privalome būti visi drauge, bendradarbiauti. Jūs, dirbantieji įmonėse, įstaigose, mokyklose, ligoninėse, jūs, tėvai, besirūpinantys savo vaikų ateitimi – jūs galite nešti Evangelijos žinią ten, kur tai gali būti sunku padaryti kunigui. Tai yra jūsų uždavinys, šioje srityje jūs galite padėti ir patarti.“

Ganytojas taip pat tikisi idėjų iš arkivyskupijos institucijų ir katalikiškųjų organizacijų, kurios jau iki šiol yra daug nuveikusios įvairiose bažnytinio gyvenimo sferose. „Norėčiau, sakoma arkivyskupo laiške tikintiesiems, kad arkivyskupijoje neliktų nė vieno kunigo, nė vienos sesers vienuolės ir nė vieno pasauliečio, kuris kuo nors neprisidėtų prie Sinodo darbų. Viliuosi, kad pasirengimas Sinodui išjudins ne tik aktyviausius Bažnyčios narius, bet ir tuos, kurie šiuo metu pasinėrę sekuliarizuoto pasaulio sūkuryje ir veikiami masinės kultūros sunkiai atpažįsta savo krikščionišką bei katalikišką tapatybę.“

Sinodo grupių parapijose ir rektoratuose sąrašas (negalutinis)>>>

© Kauno arkivyskupija, 2007