Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Katechetikos komisija

Sudaryta arkivyskupo dekretu Nr. 76, 2003 02 24.

 • Kunigas Vidmantas BALČAITIS – komisijos pirmininkas
 • Dalė GUDŽINSKIENĖ – komisijos sekretorė
 • Kunigas Viktoras AUKŠTAKALNIS
 • Sesuo Gražina DAPŠAUSKYTĖ
 • Sesuo Liucija GRYBAITĖ FMA
 • Egidijus ALIKAUSKAS
 • Danutė BORUTIENĖ
 • Aldona GIRININKIENĖ
 • Kristina LAURINAVIČIŪTĖ
 • Aurelija LEONAVIČIENĖ
 • Artūras LUKAŠEVIČIUS
 • Paulius MARTINAITIS
 • Janina MARTINĖNIENĖ
 • Remigijus OŽELIS
 • Genovaitė PUNDINAITĖ
 • Vida VAINILAVIČIŪTĖ
 • Aldona MIKULEVIČIENĖ
© Kauno arkivyskupija, 2007