Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Sekretoriatas ir komisijos

Sinodo sekretoriatas įsikūręs Kauno arkivyskupijos kurijoje:

  Rotušės a. 14a
  LT-44279 Kaunas
  Tel. (37) 40 90 22; faks. (37) 32 00 90
  El. paštas: sinodas@kn.lcn.lt

  Sinodo generalinis sekretorius – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS.
  Sekretorės: teol. lic. Vilija KARALIŪNAITĖ, ses. Vitalija FEDARAVIČIŪTĖ.

Sinodą šaukia, jo vyriausiajai komisijai ir sinodo darbams vadovauja arkivyskupijos ordinaras Sigitas TAMKEVIČIUS.

Siekdamas, kad Kauno arkivyskupijos antrajame sinode svarstomi klausimai būtų pagrįsti arkivyskupijos tikinčiųjų nuomone, jai apibendrinti ir dokumentų projektams parengti arkivyskupas metropolitas sudarė komisijas.

Prisiekia mons. V. St. Vaičiūnas 2003 01 05Vyriausioji komisija vadovauja sinodo darbams, koordinuoja atskirų sričių komisijų veiklą, priima parengtus projektus, rengia plenarinių posėdžių darbotvarkę, pateikia dokumentų projektus svarstymui plenarinėse sesijose ir Kauno arkivyskupui įteikia pasirašyti patvirtintus dokumentus. Komisijos nariai savo įgaliojimus pradeda vykdyti padarę priesaiką.

Vyriausiosios komisijos pirmininko pavaduotojai:

 • vysk. Jonas IVANAUSKAS, arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras,
 • mons. Adolfas GRUŠAS, sinodo generalinis sekretorius.

Kiti vyriausiosios komisijos nariai, atskirų komisijų pirmininkai:

© Kauno arkivyskupija, 2007