Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimas Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo sušaukimo proga

Jo Ekscelencijai Sigitui Tamkevičiui
Kauno Arkivyskupui Metropolitui

Kauno arkivyskupijos sinodo sušaukimo proga popiežius, vertindamas šią reikšmingą bažnytinę iniciatyvą ir tikėdamasis, kad ji paskatins iš naujo glaudžiau jungtis prie Kristaus bei atskleis naujus kelius apaštalavimo darbuose, dvasiškai jungdamasis su dalyviais, siunčia malonius sveikinimus, o kaip gausių dangaus malonių ženklą, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, teikia Jūsų Ekscelencijai ir sinodo nariams – kunigams, vienuoliams bei tikintiesiems pasauliečiams, apaštališkąjį palaiminimą.

Kardinolas Angelo Sodano
Valstybės sekretorius

© Kauno arkivyskupija, 2007