Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Arkivyskupo dekretas apie Sinodo sušaukimą

Kaunas, 2003 01 04
Nr. 4

DEKRETAS
apie Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo sušaukimą

Siekdamas Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų gerovės, atsiklausęs kunigų tarybos nuomonės, atsižvelgdamas į Kanonų teisės Kodekso kan. 460 ir 461 § 1 nuostatus,

SKELBIU

Kauno arkivyskupijos antrąjį sinodą ir

ĮSAKAU

pradėti pasirengimo minėtajam Sinodui darbus.

Tikiuosi, kad šio sinodo darbai, į juos kiek galima plačiau įjungiant arkivyskupijos kunigus ir tikinčiuosius, prisidės prie sąmoningos ir atsakingos Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės formavimo.

Visus, kurie savo įnašu ir pastangomis prisidės prie Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo parengimo ir pravedimo, pavedu Šiluvos Dievo Motinos užtarimui.

Kaunas, 2003 metų sausio 4 diena

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas

Kunigas Evaldas VITULSKIS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

 

© Kauno arkivyskupija, 2007