Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Laisvės gynėjų diena

2020 m. sausio 12-oji buvo ypatinga diena Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – paminėjome Laisvės gynėjų dieną. Į šv. Mišias susirinko ir nemažai jaunimo.

Su dideliu džiaugsmu sutikome Raseinių savivaldybės merą, buvusį 209 -tosios šaulių kuopos vadą Andrių Bautronį, naująjį Ariogalos gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadą Julių Tovtkevičių ir visą būrį jaunųjų šaulių. Visi jie vilkėjo gražią šaulių uniformą. Tai suteikė šventei iškilmingumo. Šauliai įžygiavo su vėliavomis į bažnyčią ir stovėjo pasikeisdami per visas šv. Mišias.

Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas, kun. Gintautas Jankauskas pasakė prasmingą pamokslą, skirtą Lietuvos Laisvės gynėjų dienai paminėti. Sausio 13-osios naktį tankais ginkluoti budeliai nužudė trylika nekaltų beginklių žmonių, o dar apie 500 sunkiai sužeidė. Tegul šiandien Jiems iš mūsų širdžių skamba nuoširdžios maldos žodžiai.

Po šv. Mišių visi sugiedojome Lietuvos himną.

Tuomet bažnyčioje prasidėjo sakralinė programa, kurią vedė Raseinių rajono kultūros centro Ariogaloje renginių organizatorė Rasa Sadauskienė. Ji suteikė žodį Raseinių rajono savivaldybės merui A. Bautroniui. Savo iškilmingoje kalboje jis išreiškė viltį.

„Tikėkimės, kad buvo paskutiniai ir žiaurūs veiksmai prieš mūsų tautą. Šiemet, kovo 11-tąją, švęsime Lietuvos Nepriklausomybės 30 metų Jubiliejų. Esame dėkingi tiems, kurie paaukojo savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės. Didžiuojamės, kad turime tokią valstybę. Būkime laimingi ir tikėkime savo laisve, savo Tėvyne Lietuva“, – pabaigė savo kalbą meras A. Bautronis.

Renginių organizatorė Rasa pasakė: „Niekas negali nugalėti tautos, einančios į Laisvę. Dabar, akimirkai sustoję, tyliai kiekvienas pagalvokim apie tai. Pagerbkime žuvusius tylos minute“. Po to ji perskaitė eilėraštį „Baltijos kelias“.

Vėliau suteikė mikrofoną mišriam vokaliniam ansambliui „Radasta“, vadovė Renata Aleksiejienė. Jie gražiai sudainavo dainą „Už Laisvę, Tėvynę ir tave“.

Išraiškingai ir nuoširdžiai renginių organizatorė Rasa skaitė gražiausias poetų eiles, o mažoji solistė Gabija Siautilaitė intarpuose visus sužavėjo savo dainomis: „Ačiū, Tėvyne“ ir „Nupiešiu Lietuvą“.

Vėl dainavo „Radasta“ gražią dainą „Tik kryžiai rymo“. O viską vainikavo paskutinė ansamblio daina „Mes Lietuvoj“. Tuomet kartu dainavo dalyvavusieji iškilmėje.

Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas G. Jankauskas nuoširdžiai padėkojo svečiams ir saviveiklininkams, įteikė jiems po dovanėlę.

Po visų iškilmių jaunieji šauliai nunešė gėles ant tremtinių kapų. Į namus skirstėmės su dar didesniu dėkingumu ir meile savo Tautos didvyriams, kritusiems už Lietuvos Laisvę.

Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija