Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Nukentėję kunigai

Žymus vaidmuo 1863 m. sukilime teko kunigams, todėl M. Muravjovas dvasininkiją laikė pagrindine sukilimo kaltininke, kunigus šalino iš parapijų, trėmė, baudė mirties bausme. Iki 1865 m. pradžios 7 kunigai nužudyti, 152 ištremti, 104 nubausti administracine tvarka. Dar 31 tardytas, bet vėliau išteisintas.
 
1863 m. sukilime dalyvavę ar dėl jo nukentėję Raseinių krašto bažnyčių kunigai:
 
Balčiauskas Aleksandras, Butkiškės vikaras, dingęs be žinios.
Duseika Vladislovas, Ugionių filialistas, ištremtas.
Gabonskis Alfonsas, Žaiginio filialistas, tardytas ir kalintas.
Jasevičius Anupras, Ariogalos klebonas, ištremtas.
Janikavičius Simonas, Šiluvos altarista, ištremtas.
Limontas Juozapas, Vosiliškio filialistas, ištremtas.
Mackevičius Adomas, Ariogalos vikaras, tardytas ir kalintas.
Mačiulskis Pranciškus, Nemakščių vikaras, ištremtas.
Majauskas Juozapas, Lyduvėnų vikaras, dingęs be žinios.
Martišauskas Motiejus, Betygalos vikaras, ištremtas.
Opulskis Antanas, Lyduvėnų klebonas, ištremtas.
Paulauskas Juozapas, Nemakščių klebonas, ištremtas.
Šrederis Anupras, Betygalos klebonas, ištremtas.
Viršila Antanas, Juodaičių filialistas, ištremtas.
Volauskas Mykolas, Girkalnio klebonas, ištremtas.
 
Dvejų dokumentų faksimilės.
 
Pirmasis tai Betygalos klebono Šrederio ir Ariogalos klebono Jasevičiaus 1863 06 22 nuosprendis su konfirmacija "Ištremti katorgos darbams į gamyklas".
 
 
Antrasis pranešimas apie Jasevičiaus mirtį. Tuo metu gyveno Kuršo gubernijoje, nes iš tremties buvo paleistas. Tačiaubuvusiems politiniams kaliniams retai kada leisdavo grįžti į tėvynę - tekdavo apsigyventi gretimoje Latvijoje ar keltis į Lenkiją.
 
 
Jonas Brigys, Raseinių viešosios bibliotekos bibliotekininkas

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija