Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

 „Tie mūsų broliai ir seserys, kurie aną sausį ėjo mirti už tiesą ir laisvę, nebuvo nei filosofai, nei propagandistai. Bet jie turėjo širdis. Ir jos vedė. Jų širdys liepė neišduoti nei savęs, nei žmoniškumo. Savęs – tai laisvės. Štai kur yra mūsų frontas ir paskutinė gynybos linija“.
Vytautas Landsbergis
 
Ariogala mini Sausio 13-ąją
 
Ankstyvas rytas. Ariogalos gimnazijos languose plazdena žvakių šviesa. Klasėse rimtis ir tyla.  Ekranuose – sausio 13-osios vaizdai. Tylos minutė pagerbiant žuvusius.
 
Istorija, kurią širdimi dar mena mokytojai, tėvai, seneliai. 26 metai. Tiek metų esame laisva tauta.
 
Išeiname į kiemą. Skambant himnui jaunieji šauliai saliutuoja vėliavai. Prie laužo geriame arbatą. Sniege pražįsta neužmirštuolių jūra.
 
Vakaras. Ariogalos parapijos bažnyčioje Šv. Mišias aukoja klebonas Gintautas Jankauskas.
 
Prie vėliavų – šaulių garbės sargyba.
 
Tėvynės ir jos Sūnaus dialogas – skaitovai Rasa Sadauskienė ir Antanas Kišonas. Taip prasideda meninė – literatūrinė kompozicija. Į susirinkusius kreipėsi rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Bautronis. Jausmingai suskambėjo Jono Urbono vadovaujamos kapelos atliekami kūriniai.
 
Išeinančius iš bažnyčios užklumpa sniego gūsiai. Žiema. Tokia ji buvo ir 1991 metais.
 
Marytė Kvietkuvienė,
Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija