Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogalos bibliotekos atidarymo šventė

Gyvenimas nestovi vietoje. Ariogalos biblioteka, kuri, anot Lietuviškosios enciklopedijos, jau Nepriklausomos Lietuvos laikais džiugino skaitytojus, įsikūrė naujose patalpose.
 
Saulėtą rugsėjo 18 dieną, oficialiai atidarytas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Ariogalos miesto filialas, perkeltas į daugiabučių namų kvartalą iš miesto centro.
 
Artimiausi kaimynai darželinukai papuošė balionais kiemo teritoriją – iš tolo buvo regėti, kad ši diena ypatinga. 
 
Pasveikinti bibliotekos darbuotojus su įkurtuvėmis atvyko Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas, Raseinių savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė ir jos pavaduotoja Regina Meškauskienė, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus ir jo pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė, Ariogalos vaikų lopšelio – darželio direktorė Rasa Šadauskienė, kitų miesto įstaigų ir organizacijų atstovai bei bibliotekos skaitytojai.
 
Gitaros skambesys ir ilgesinga Patricijos daina nuslopino šurmulį ir pradėjo šventinį renginį.  Žodį tarus Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorei Dainai Sutkevičienei , Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė ir  rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius perkirpo simbolinę juostą.  Ariogalos klebonas Gintautas Jankauskas pašventino naujas bibliotekos patalpas, daug gražių žodžių tarė apie knygos svarbą žmogaus gyvenime.
 
Šviesioje ir erdvioje bibliotekoje netrūko nuoširdžių sveikinimo žodžių ir dovanų, linkėjimų darbuotojoms neprarasti entuziazmo organizuojant įvairius renginius, kantrybės ir geros nuotaikos aptarnaujant skaitytojus, ištvermės ir toliau mokant gyventojus kompiuterinio raštingumo. Bibliotekos veikla jau seniai prasiplėtė. Tai nebėra tik knygų „namai“, todėl senosios patalpos neatitiko dabarties poreikių. Keisti tai, kas įprasta visuomet sunku. Tad būta prieštaravimų, įvairių nuomonių, tačiau visi, įžengę pirmą kartą į naująsias patalpas, aikteli. Nebereikia spraustis tarp lentynų, yra periodinių leidinių skaitykla, atskira erdvė kompiuteriams. Darbo ir lėšų įdėta daug. Bibliotekoje yra apie 12 tūkst. egzempliorių  knygų. Kiekvieną jų reikėjo paruošti kelionei ir įkurdinti naujoje vietoje, naujumu kvepiančiose lentynose.
 
Šventės metu skambėjo smuiko, pianino, gitaros  melodijos, atliekamos Emilijos, Skaistės, Patricijos. Eiles skaitė Adomas, Patricija, Lukas.
  
L. Gerulaitienė perskaitė ištraukas iš skaitytojų laiškų, kuriuos jie rašė senai ir naujai bibliotekai bei nuoširdžioms jos darbuotojoms.
  
Baigiantis renginiui, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė ir Ariogalos bibliotekininkės padėkojo rajono savivaldybės vadovams už iniciatyvas pagerinti bibliotekos darbuotojų  ir skaitytojų darbo bei veiklos sąlygas, visiems už pagalbą persikraustant, įsikuriant ir atidarant naujus knygų mylėtojų namus. Buvo įteiktos padėkos savivaldybės vadovams, verslininkams Daliai ir Rimui Čeičiams, Daivai ir Ramūnui Paulauskams, Vaidai ir Juozui Skamarakams, Rožei Žičkuvienei. Jauniesiems renginio dalyviams – saldainių rinkinukai.
 
Renginio pabaigoje bibliotekininkės padėkojo tautodailininkei, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narei Irenai Antaninai Suveizdienei už  paveikslų parodą, padovanotą Ariogalos bibliotekai ir pakvietė ją apžiūrėti bei pasidairyti po naująsias bibliotekos patalpas.
„Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga. Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai, ji visų mokslo ir technikos laimėjimų lopšys, visų mūsų dvasinių galių motina“ – rašė J. Marcinkevičius.
  
Visus knygos bičiulius kviečiu apsilankyti naujojoje Ariogalos miesto bibliotekoje, Smėlynų g. 7a, Ariogala.
 
Vesta GOLCAITĖ
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija